ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA NOWYCH SPECJALNOŚCIACH!!! 

Bezpieczeństwo wewnętrzne: 

1. Kryminologia i detektywistyka –  są to połączone dwie specjalności, dzięki czemu przyszli absolwęci będą mogli ubiegać się o pracę jako m.in. policjanci, kuratorzy, w służbach więziennych, czy jako detektywi w firmach prywatnych. Studenci uzyskają niezbędną wiedzę np. z kryminalistyki, prawa, przebiegu śledztwa.

Filologia angielska: 

2. nauczanie języka angielskiego – na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Wystąpienia i prezentacje publiczne. Biegłe i poprawne posługiwanie się językiem angielskim. Umiejętność dostosowania formy komunikacji do sytuacji. Pisanie i edytowanie tekstów formalnych i naukowych w języku angielskim.

3. tłumaczeniowo-biznesowa – atrakcyjny program studiów łączy naukę języka angielskiego z elementami zarządzania. Specjalizacja obejmuje praktyczną znajomość języka angielskiego w kontekście języka biznesu i literaturoznawstwa oraz wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, marketingu i nauk społecznych (filozofii, socjologii, psychologii).

Pedagogika: 

4. Animacja kulturowa –  prezentuje różne metodamy aktywizacji społeczeństwa, rozbudzania zainteresowania, pokazuje nowe metody spędzania wolnego czasu, włączania ludzi w działania, wykorzystania potencjału i  zaspokojenia potrzeby kulturalnej innych ludzi, ponieważ uczy, że jedną z potrzeb człowieka jest potrzeba ciągłego rozwijania się i samorealizacji.

Mechatronika: 

5. Automatyka pomiarowa – celem kształcenia w tym obszarze jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowisku związanym z projektowaniem układów kontrolno-pomiarowych nowoczesnych systemów i urządzeń techniczncych.

6. Systemy informatyczne w przemyśle – celem kształcenia w ramach tego obszaru jest przygotowanie specjalistów mechatroników, którzy będą posiadali poszerzone kompetencje w dziedzinie informatyki i będą potrafili je wykożystać na potrzeby samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich.