ACTA POMERANIA
PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA
Redakcja naukowa: Janusz Gierszewski, Juliusz Piwowarski

ACTA

Andrzej Urbanek: Państwo jako podmiot bezpieczeństwa-aspekty teoretyczne i praktyczne

Grzegorz Goryński: Organizacja wybranych podsystemów bezpieczeństwa wewnętrznego

Agata Tyburska: Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce-wybrane problemy

Bogdan Soliński: Proces zarządzania bezpieczeństwem energetycznym w ujęciu systemowym

Jerzy Ochmann: Niektóre socjologiczne i aksjologiczne ograniczenia kultury bezpieczeństwa.Człowiek manipulowany

Juliusz Piwowarski: Siła moralna a kultura bezpieczeństwa. Zastosowanie japońskich koncepcji dla rewitalizacji Zachodu

Grzegorz Michniewicz: Trudności kryminologii czyli przestępstwo jako przeznaczenie

Janusz Gierszewski: Recenzja monografii J.Piwowarski, P.Pajorski- wybrane zagadnienia terroryzmu lewackiego

Acta Pomerania nr 2

Acta Pomerania nr 3

Acta Pomerania nr 4

Acta Pomerania nr 5

Acta Pomerania nr 6