Specjalności:
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo publiczne

adminDlaczego warto studiować administracje? 

Studiowanie nauk administracyjnych jest konieczną przesłanką skutecznego i przyjaznego ludziom organizowania sfery zycia publicznego w państwie demokratycznym. Bez wiedzy o normach prawa i zasadach ich stosowania władza byłaby oparta na dowolności urzędników i zamiast pomagać obywatelom w ich samorodnej aktywności mogłaby ograniczać ich konstytucyjne wolności. Dlatego studiowanie nauk administracyjnych jest potrzebne i ważne. Zarówno dla tych, którzy chcą byc dobrymi i godnymi szacunku urzędnikami, jak i dla tych, którzy chcą byc obywatelami aktywnymi i twórczymi w życiu publicznym swego miasta, powiatu, regionu i kraju. Wiedza o tym jak powinno się organizować działalnośc publiczną jest potrzebna po to, aby popełniać mniej błędów i jeśli się zdarzą, aby je szybko naprawić.

prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz