Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej i gospodarczej. Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w administracji publicznej, gospodarczej i sektora prywatnego na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych średniego szczebla.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów zawodowych (I stopnia), magisterskich (II stopnia) lub jednolitych magisterskich.

dokumenty

  • podanie na studia
  • odpis dyplomu,
  • ksero dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia,
  • dowód wpłaty wpisowego

data rozpoczęcia

1 października br.

miejsce składania dokumentów

PWSH ”Pomerania” w Chojnicach

89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 (pok. 100)

e-mail: kwestura@pomeraniachojnice.edu.pl tel.: 662 334 508