W sobotę 26 kwietnia br. po raz kolejny adepci nauki administracji podjęli zmagania w Olimpiadzie Wiedzy Administracyjno-Prawnej w Chojnicach. Uczestników z kilku ośrodków kształcenia ustawicznego w kraju powitano w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Ponieważ głównym tematem zawodów było znaczenie Unii Europejskiej we wdrażaniu standardów prawa administracyjnego, w szczególności poprzez działalność krajowych i unijnego rzeczka praw obywatelskich, Olimpiadę poprzedziła prelekcja europosła Jarosława Wałęsy na temat roli Parlamentu Europejskiego we współczesnej Unii Europejskiej. Następnie, rozpoczęła się część konkursowa obejmująca odpowiedzi uczestników na wspólny test oraz autorskie opracowanie eseju tematycznego. W trakcie przerwy olimpijczycy udali się do Charzyków, gdzie mięli okazuję popłynąć statkiem po Jeziorze Charzykowskim. Dla wielu osób przybyłych spoza Pomorza była to okazja do zapoznania się pięknem ziemi chojnickiej.

Ostatecznie administracyjne zmagania wygrała słuchaczka chojnickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego p. Anna Małek, która obok nagrody rzeczowej ufundowanej przez Jarosława Wałęsę uzyskała ponadto prawo do podjęcia dowolnych studiów na Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach. Przyznało również cztery nagrody indywidualne i kilkanaście wyróżnień dla uczestników i ich opiekunów.

W sumie chojnickie zmagania młodych administratywistów stają się lokalną tradycją, wpisując nasze miasto na mapę konkursów tematycznych organizowanych przez różne uczelnie naszego kraju.

w2

w5

w4