W sobotę, 4 października 2014r. w Wydziale Zamiejscowym PWSH „Pomerania” w Kościerzynie odbyły się dwie uroczystości: Graduacja oraz Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015. Podczas powitania, głos zabrał Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski, który szczególnie serdeczne słowa skierował do studentów I roku dziękując im za zaufanie, jakim  obdarzyli „Pomeranię” i życząc wielu sukcesów. Następnie Rektor nagrodził Panią Lidię Ciężak, która ukończyła studia z wyróżnieniem oraz wręczył dyplomy pozostałym absolwentom. Po tym miłym akcencie rozpoczęła się uroczysta Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Indeksy i symboliczne róże wręczali Rektor PWSH oraz członek Senatu dr Dorota Bronk. Z kolei głos zabrała przedstawicielka Samorządu Studenckiego W/Z Elżbieta Korczyńska. Pożegnała absolwentów, życząc im wszelkiej pomyślności oraz powitała nowych członków Braci Studenckiej, przekazując kilka przydatnych „wskazówek na przetrwanie”… Uroczystość zakończył występ artystyczny P. Szymona Borzycha.

(H. L.)

IMG_2330(od lewej) Starosta Kościerski dr Piotr Lizakowski, dr Dorota Bronk, Rektor prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski, dr Ignacy Sitko, mgr Halina Leszczyńska, mgr Żaneta Brieger

IMG_2264dr D. Bronk wręcza nagrodę wyróżnionej Absolwentce, Lidii Ciężak

IMG_2295JM Rektor podczas Immatrykulacji

IMG_2306Symboliczne przełożenie biretowego „chwaścika”

IMG_2248Wzruszeni Absolwenci

IMG_2329Występ Szymona Borzycha