Informuję, że w dniach 18 – 31 stycznia 2021 r.

SEKRETARIAT BĘDZIE CZYNNY
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
W GODZINACH 8.00 – 13.00

DRODZY UCZNIOWIE!!

DO SZKOŁY WCHODZIMY OBOWIĄZKOWO
W MASECZKACH, CHODZIMY
W NICH PO KORYTARZU, ZDEJMUJEMY DOPIERO
W KLASIE.

PROSZĘ UNIKAĆ CZUŁYCH POWITAŃ!

ZACHOWUJEMY DYSTANS MIĘDZY KOLEGAMI!

TO NAPRAWDĘ WAŻNE, JEŚLI CHCEMY REALIZOWAĆ LEKCJE W SZKOLE…

DROGA MŁODZIEŻY,

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NASZEGO GRONA!!

JESTEŚMY SZKOŁĄ GODNĄ WASZEGO ZAUFANIA!!

SPRAWDŹCIE, ZASIĘGAJĄC OPINII OBECNYCH UCZNIÓW
I ABSOLWENTÓW!!

BĘDĄC UCZNIAMI  KLASY  PIERWSZEJ  OTRZYMACIE  

MUNDUR POLOWY WRAZ Z BUTAMI  ZA DARMO!!

NIE PODPISUJECIE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ!!

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z NAUKI W NASZEJ SZKOLE,

MUNDUR PO PROSTU ODDAJECIE…

GARŚĆ INFORMACJI O SZKOLE…

Szkoła bezpłatna, bez wpisowego i czesnego,

o profilach mundurowych: policyjny i wojskowy

Liceum Ogólnokształcące czteroletnie przygotowujące do matury, realizujące podstawę programową MEN dla absolwentów szkół podstawowych, z dodatkowymi, obowiązkowymi zajęciami mundurowymi – praktycznymi i teoretycznymi.
Szkoła ma swój Sztandar i Hymn oraz doborową kadrę nauczycielską i oficerską.

Wyszkolenie strzeleckie: uczniowie należą do LOK, co drugi tydzień zajęcia mundurowe realizowane są na pneumatycznej strzelnicy krytej w SP nr 8 w Chojnicach, a w jedną sobotę miesiąca wymiennie na strzelnicach terenowych (Strzelnicy w Plaskoszu – dojazd bezpłatny
i Strzelnicy Brackiej w Chojnicach).

Zawody: strzelanie z  krótkiej i długiej broni pneumatycznej i ostrej,  pojedynki strzeleckie z KBKS, Szkolny Turniej o Puchar Dyrektora, Powiatowe Zawody Sportowo-Obronne, których jesteśmy organizatorami, turnieje miejskie.
Wyjazdy na tzw. DOBÓWKI – zajęcia terenowe  (biegi na orientację, ćwiczenia z mapą, strzelanie, tropienie, musztra i in.), udział w rywalizacji sportowej klas I szkół mundurowych podczas Dnia Otwartego Policji w Gdańsku.
Zajęcia sportowe przygotowujące do testów sprawnościowych. Nasi uczniowie mają duże osiągnięcia w powyższych zawodach. Od 2016 roku zdobyli 11 pucharów!!
Lekcje WF  odpowiednio do pory roku na siłowni lub na sali gimnastycznej (wymiennie) oraz na boisku wielofunkcyjnym Orlik.
Coroczne obozy kondycyjne w górach lub nad morzem.
Wycieczki do jednostek mundurowych: Policji, Wojska, Więziennictwa.
Zajęcia z technik interwencji, obrony koniecznej, pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Realizacja ogólnopolskich programów Edukacja Policyjna i Edukacja Wojskowa gwarantujących uzyskanie dodatkowych punktów przy ubieganiu się o pracę w Policji lub JW.
Możliwość uzyskania certyfikatów wyszkolenia strzeleckiego i kursu pierwszej pomocy.
Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach.

Imprezy szkolne – Połowinki, Noc Filmowa, Piątki Łasuchów, Wigilia, Dzień Otwarty, Studniówka, inne zgodne z inicjatywą Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego.
Uroczystości szkolne – Inauguracja Roku Szkolnego, Podsumowanie I Semestru, Dzień Patrona, Zakończenie Nauki Klasy III, Zakończenie Roku Szkolnego, Dzień Otwarty i in.
Akcje charytatywne – Nakrętki dla Patryka, Szlachetna Paczka, WOŚP, Dary dla Schroniska, Góra Grosza, Wpłaty na konta Fundacji dla chorych dzieci.
Umundurowanie zgodne z profilem, dla klas I mundur polowy + buty bezpłatne!!
Awanse mundurowe po każdym semestrze (dyplom + belki na pagonach munduru).
Na zakończenie szkoły, po zdobyciu najwyższego stopnia awansu, nagroda pieniężna.
Możliwość zakwaterowania w Bursie Młodzieżowej (budynek naprzeciwko szkoły).

Podania i kwestionariusze można składać w sekretariacie szkoły (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie ( pobierz ),
  2. Kwestionariusz ( pobierz ),
  3. 2 zdjęcia legitymacyjne,
  4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  6. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w klasie mundurowej.

Informacje i zgłoszenia:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach
89-600 Chojnice, ul. Świętopełka 10 (pokój 118)
tel. 52 334 28 87, tel. kom. 602 231 659
www.pomeraniachojnice.edu.pl/alo/
e-mail: dorota@pomeraniachojnice.edu.pl