Studia mają na celu właściwe przygotowanie przyszłych profesjonalnych funkcjonariuszy publicznych, znających prawo, zagadnienia organizacji i zasady współdziałania z ludźmi oraz kierowania zespołami, odznaczających się szeroką wiedzą i poziomem etycznym, potrafiących samodzielnie rozwiązywać problemy, identyfikujących się z etosem pracownika administracji.

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny uzyskują w czasie studiów kwalifikacje do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich w administracji terenowej i samorządowej, a także na samodzielnych stanowiskach w inspekcjach i służbach pomocniczych administracji publicznej.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów zawodowych (I stopnia), magisterskich (II stopnia) lub jednolitych magisterskich.

dokumenty

  • podanie na studia
  • odpis dyplomu,
  • ksero dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia,
  • dowód wpłaty wpisowego

data rozpoczęcia

1 października br.

miejsce składania dokumentów

PWSH ”Pomerania” w Chojnicach

89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 (pok. 100)

e-mail: kwestura@pomeraniachojnice.edu.pl tel.: 662 334 508