PWSH „Pomerania” gościła przedstawicieli „pokolenia marzeń” w osobach Komisarza Unijnego Janusza Lewandowskiego (w dniu 15 maja) i Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza (w dniu 16 maja). Szanowni Goście przyjęli zaproszenie ze strony Rektora PWSH dra Janusza Gierszewskiego oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego. Debaty prowadził student kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Radosław Osiński. Okazały się one ciekawą lekcją historii, wzbudzającą żywe zainteresowanie nie tylko studentów (zwłaszcza kierunku Administracja) ale i przedstawicieli lokalnych władz, nauczycieli oraz mieszkańców Chojnic. Przybliżenie spraw związanych z przynależnością Polski do UE, przedstawienie realnych korzyści i perspektyw pozwala wierzyć, że spełnienie marzeń – zwłaszcza ludzi młodych, staje się coraz bardziej realne…

Tradycyjnie, w podziękowaniu za wizytę, wręczono gościom ich portrety, sporządzone przez studentkę BW, Natalię Gierszewską.

lew