Doktor Habilitowany pedagogiki – podstawą przewodu habilitacyjnego była książka „Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badań empirycznych”.
Zainteresowania badawcze: podstawy prawa, prawo socjalne, prawo rodzinne i opiekuńcze, oświatowe, karne, a także historia pomocy społecznej, historia filozofii, filozofia edukacji, koncepcje filozofii i etyki.

 

Najważniejsze publikacje

  • Pedagogiczne implikacje teorii cierpienia, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1 (11), 2010, s. 78 – 91
  • Przemoc rówieśnicza w szkole: problematyka prawna [w] S.M. Swearer, D.L. Espelage, S. A. Napolitano, Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje, Parpamedia, Warszawa 2010, s. 833 – 91
  • Socjalizacja i wezwanie moralne. Do czego potrzebni są rodzice w wychowaniu? [w;] I. Błaszczyk i N. Iwanowicz Smetanski (red.) Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno – historyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 17 – 50
  • Problem usprawiedliwienia autorytetu nauczyciela, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Pedagogika XXV, zeszyt 393,2009, s. 47 – 69
  • Exclusion and Ist Interpretations, „Acta Humanica”, nr 3,2009, s. 65 – 70

Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą

  • Aksjologiczne podstawy edukacji: milczenie, monolog, dialog, Bydgoszcz, 9 -10 czerwca 2010
  • William James – filozofia bez definicji, Warszawa, 31 maja – 1 czerwca 2010;