dr Stefanowicz-Zawiszewska Katarzyna

Doktor Nauk Humanistycznych. Stopień doktora nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego – 2005r.
Zainteresowania badawcze: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna.

 

Najważniejsze publikacje

  • Niektóre wyniki badań nad uwrażliwieniem moralnym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – Zuberec 2008r. (oddane do druku)
  • Treści moralne w wybranych programach wychowania w przedszkolu w: ACTA POMERANIA nr 1/2008 – Chojnice (współautorstwo z dr T. Walkowiak)
  • Kwalifikacje zawodowe nauczyciela jako wyzwanie dla polityki edukacyjnej państwa, w: ACTA POMERANIA nr 1/2008 – Chojnice (współautorstwo z dr T. Walkowiak
  • Kompetencje, kwalifikacje i profil nauczyciela w Unii Europejskiej – Radom 2007r.
  • Praca pedagogiczna nauczyciela nad kształtowaniem wrażliwości moralnej u dzieci w wieku przedszkolnym – Łódź 2007r.
  • Obserwacja – cechy subiektywne i obiektywne w badaniach naukowych – Zuberec 2007r.
  • Gry komputerowe w przedszkolnej edukacji jutra – Toruń 2007r. (współautorstwo z prof. K. Żuchelkowską