Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie pedagogiki. Rozprawa doktorska na temat: Nauczyciel doradca w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie Pracy z uczniami leworęcznymi.
Zainteresowania badawcze: postawy socjoterapii, metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, seminarium dyplomowe

 

Najważniejsze publikacje

  • Błędy (nie tylko uczniowskie)w rozwiązywaniu zadań tekstowych. W: Matematika3 Matematicke vzdelavani z pohledu zaka a ucitele prymarni skoly (Mathematical Edukaction from Pupils and Primary School Teacher s view)Ołomuniec 2008 ss.246- 250
  • Rozwijanie aktywności uczniów w edukacji matematycznej”, w: Matematika z pohledu primarneho vzdelowania, UMB, Bańska Bystrica 2009
  • Czytanie Krytyczne W: „Życie Szkoły” Warszawa 2007/5
  • Kreatywny nauczyciel – warunek twórczej edukacji dziecka ? W: Denek K. (red.) Edukacja jutra, wyd. Wrocław 2008
  • Pozwól działać a zrozumiem – aktywność eksploracyjna dzieci w wieku przedszkolnym W: Edukacja Jutra wyd. Wrocław 2009

Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą

  • Międzynarodowa Konferencja w Ołomuńcu – Czechy – kwiecień na temat: Mathematical Edukaction from Pupils and Primary School Teacher s view (dwa referaty opublikowane)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa : Tvorivost ucitele v primarnim vzdelavani. Uniwersytet w Liberecu – Czechy – wrzesień /październik
  • Międzynarodowa konferencja na temat: Vyuczowanie matematicke zpohledu kompetencji zaka a ucitiele 1 stupne zkladniho vzdelavani. Czechy – Srni/Pilzno , Uniwersytet Zachodnioczeski
  • Międzynarodowa konferencja naukowa : Tvorivost ucitele v primarnim vzdelavani. Uniwersytet w Liberecu – Czechy