Dr Wojciech Wachowski od 2003 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego
w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej.

Od 2015 jest również pracownikiem dydaktycznym PWSH Pomerania w Chojnicach.

Prowadził wykłady i ćwiczenia na wyższych uczelniach za granicą (m.in. w Australii, Niemczech, Hiszpanii, Turcji
i na Cyprze). Jest stypendystą programu Endeavour i w 2018 roku prowadził badania na University of Queensland
w Brisbane w Australii.

Szkoli również przyszłych tłumaczy w Podyplomowym Studium dla Tłumaczy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Oprócz pracy dydaktycznej zajmuje się pracą naukową. Jego główne obszary zainteresowań to językoznawstwo kognitywne i socjolingwistyka.