10 grudnia 2014r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „U polskich stali granic”. Została ona zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Komendę Główną Straży Granicznej z okazji 90 rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele naukowi z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Oddziałów Straży Granicznej, Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Warszawie oraz Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach.

  Naszą uczelnię na konferencji reprezentował pracownik naukowy PWSH, dr Grzegorz Goryński, który wygłosił referat na temat „Ppłk Ignacy Krakus, realizator komunistycznych represji w Wojskach Ochrony Pogranicza wobec byłych żołnierzy KOP i funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Fot. Piotr Życieński