FILOLOGIA ANGIELSKA (Chojnice)
EGZAMIN – PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGLELSKIEGO
I FA – rok 2019/2020

Egzamin z Praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) odbywa się w formie zdalnej – przy wykorzystaniu komunikatora Skype.
Egzamin obejmuje dwa etapy  – I – pisemny oraz II – ustny.

ETAP I EGZAMINU – PISEMNY

 1. Etap pisemny prowadzą:

  1. dr Wojciech Wachowski (Skype: Wojciech Wachowski live:wwachowski)

  2. dr Magdalena Grochulska (Skype: Magda Grochulska live:magdagrochulska)

  3. dr Marek Enerlich (Skype: Marek Enerlich)

  4. mgr Fabiola Burandt (Skype: PWSH Fabiola Burandt live:.cid.1331b30e96f50307)

  5. mgr Kamil Tkaczyk (Skype: Kamil Tkaczyk live:.cid.b398de46cefbcd8e)

  6. mgr Wioleta Kujawska (PWSH Pomerania Wioleta Kujawska live:.cid.f0eac476c719fc73).

  7. mgr Aneta Daszkiewicz (PWSH Pomerania Aneta Daszkiewicz live:.cid.1f95b4de6e026824)

 2. W przypadku nagłych/wyjątkowych problemów – proszę ew. telefonować do Dziekana WNHiA „Pomerania” w Chojnicach – tel. 795 554 881.

 3. Egzamin pisemny odbywa się z wykorzystaniem komunikatora Skype.

 4. Egzamin pisemny wraz z instrukcją trwa 2 godziny (zdający może go ukończyć wcześniej).

 5. Obowiązkowo musi być włączona kamera i mikrofon.

 6. Student przed przystąpieniem do egzaminu przedstawia do kamery dokument tożsamości.

 7. Student przed przystąpieniem do egzaminu oraz w jego trakcie – na żądanie prowadzącego umożliwia podgląd pomieszczenia (przy wykorzystaniu kamery).

 8. Egzaminator ma prawo do rejestracji przebiegu egzaminu.

 9. W pomieszczeniu, w którym student zdaje egzamin nie mogą przebywać inne osoby.

 10. Obowiązuje przygotowanie sprzętu do zdawania egzaminu (komputer, możliwość odsłuchiwania plików MP3, możliwość odtwarzania plików PDF, sprawna kamera, mikrofon, zasilacz, sprzęt do wykonania fotografii pracy egzaminacyjnej) i zadbania o jego sprawność oraz o materiałów biurowych (kartki formatu A4, materiały piśmiennicze)

 11. Przerwa w egzaminie pociąga za sobą jego nieważność i konieczność powtórnego zdawania w terminie poprawkowym.

 12. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy (w szczególności słowników, smartphonów itp.).

 13. Zdający egzamin, po skontaktowaniu się z egzaminatorem (zgodnie z przedstawionym poniżej porządkiem) otrzymuje zestaw zadań obejmujący trzy części:

 • część I – „SŁUCHANIE” (wraz z załączonymi plikami MP3),

 • część II – „CZYTANIE”,

 • część III – „JĘZYK PISANY”.

 1. Do udzielenia odpowiedzi należy mieć przygotowane min. cztery kartki formatu A4.

 2. Części I i II podzielone są na fragmenty (odpowiednio oznaczone), do których przypisane są odrębne polecenia.

 3. Karty I-III przeznaczone są do udzielenia odpowiedzi na część I i II egzaminu.

W lewym górnym rogu karty pierwszej należy podać (czytelnie!):

imię i nazwisko,

numer albumu,

rok i kierunek studiów

zestaw pytań nr XX

W prawym górnym rogu należy zapisać miejsce i datę egzaminu (Chojnice XX.YY.2010 r.).

W dalszej części – należy dokładnie oznaczyć poszczególne dwie części egzaminu („Część I – słuchanie” oraz „Część II – czytanie”).   

Część I – SŁUCHANIE

Po wysłuchaniu załączonych plików MP3 należy udzielić odpowiedzi na zadane polecenia, wg. porządku:

Polecenie 1 – ………….

Polecenie 2 – ………….

Polecenie 3 – ………….

itd.

Część II – CZYTANIE

Po PRZECZYTANIU załączonych fragmentów tekstu należy udzielić odpowiedzi na zadane polecenia, wg. porządku:

Polecenie 1 – ………….

Polecenie 2 – ………….

Polecenie 3 – ………….

Jan Kowalski                                                                           Chojnice dnia……Alb. Nr XXXX
FA I rok
Zestaw pytań nr XX

I. Słuchanie

1.aaa

                1.1.aaa
                1.2aaa
                1,3,aaa
                1.4.aaa

2.aaa

                2.1.aaa
                2.2.aaa.
                2.3.aaa

3.aaa

                3.1.aaa
                3.2.aaa
                3.3.aaa

Itd.

II. Czytanie

1.aaa

                1.1.aaa
                1.2aaa
                1,3,aaa
                1.4.aaa

2.aaa

                2.1.aaa
                2.2.aaa.
                2.3.aaa

3.aaa

                3.1.aaa
                3.2.aaa
                3.3.aaa

Itd.

 

 

 

 

 1. Wypełnione karty egzaminacyjne (każda ze stron musi być ponumerowana i podpisana) należy sfotografować (wykorzystać do tego celu np. smartphon) i w czasie 5 minut od zakończenia pisania przesłać prace na adres:

  a. Skypa egzaminującego lub

  b. e-mail: rektor@pomeraniachojnice.edu.pl

 2. Karta IV (ew.V)

Po przesłaniu kart z odpowiedziami na część I i II, student przystępuje do złożenia ostatniej części egzaminu pisemnego – JĘZYK PISANY.

W tym celu należy odrębną kartę opisać jak wyżej i wypełnić przesłane polecenie (2 – max. 3 strony tekstu).

 1. Po napisaniu pracy należy ją sfotografować i przesłać zgodnie z rygorami wskazanymi powyżej.

 2. UWAGA!
  Poszczególni studenci kontaktują się na komunikatorze Skype z egzaminującym punktualnie o  godzinie rozpoczęcia egzaminu według następującego porządku!

 1. dr Wojciech Wachowski (Skype: Wojciech Wachowski live:wwachowski)

 2. dr Magdalena Grochulska (Skype: Magda Grochulska live:magdagrochulska)

 3. dr Marek Enerlich (Skype: Marek Enerlich)

 4. mgr Fabiola Burandt (Skype: PWSH Fabiola Burandt live:.cid.1331b30e96f50307)

 5. mgr Kamil Tkaczyk (Skype: Kamil Tkaczyk live:.cid.b398de46cefbcd8e)

 6. mgr Wioleta Kujawska (PWSH Pomerania Wioleta Kujawska live:.cid.f0eac476c719fc73).

 7. mgr Aneta Daszkiewicz (PWSH Pomerania Aneta Daszkiewicz live:.cid.1f95b4de6e026824)

 

 1. Bąkowska Angelika – dr Magdalena Grochulska -środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 17-19

 2. Becker Marta – dr Magdalena Grochulska – środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 17-19

 3. Drożdżyński Łukasz – dr Marek Enerlich – środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 17-19

 4. Grochowska Kamila – dr Marek Enerlich -środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 17-19

 5. Hamerska Weronika – mgr Fabiola Burandt -środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 17-19

 6. Imok Fanjai – mgr Wioleta Kujawska -środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 16-18

 7. Katolik Barbara – mgr Wioleta Kujawska -środa – 24 czerwca 2020 r. godz.  16-18

 8. Kendys Katarzyna – dr Wojciech Wachowski -czwartek – 25 czerwca 2020 r. godz. 16-18

 9. Knitter Patrycja – dr Wojciech Wachowski -czwartek – 25 czerwca 2020 r. godz. 16-18

 10. Lepak Paulina – dr Wojciech Wachowski -czwartek – 25 czerwca 2020 r. godz. 18-20

 11. Leszczynska Agnieszka – dr Wojciech Wachowski – czwartek – 25 czerwca 2020 r. godz. 18-20

 12. Łopacińska Angelika – mgr Wioleta Kujawska -wtorek – 23 czerwca 2020 r.16-18

 13. Mikołajczyk Justyna – mgr Wioleta Kujawska wtorek – 23 czerwca 2020 r. godz. 16-18

 14. Paczesna Paula – mgr Aneta Daszkiewicz – czwartek godz. 17-19

 15. Piesik Małgorzata – mgr Aneta Daszkiewicz – czwartek godz. 17-19

 16. Rybińska Aleksandra – mgr Fabiola Burandt środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 15-17

 17. Ryduchowska Sandra – mgr Fabiola Burandt środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 15-17

 18. Rywacka Janina – mgr Fabiola Burandt środa – 24 czerwca 2020 r. godz.  17-19
 19. Sawicka Weronika – mgr Kamil Tkaczyk środa – 24 czerwca 2020 r. godz.  18.30-20.30

 20. Szymikowska Magdalena – mgr Kamil Tkaczyk środa – 24 czerwca 2020 r. godz. 18.30-20.30

 21. Warnke- Bartosz Dorota – mgr Kamil Tkaczyk wtorek – 23 czerwca 2020 r. godz. 18.00-20.00

 22. Zientara Samantha – mgr Kamil Tkaczyk wtorek – 23 czerwca 2020 r. godz. 18.00-20.00

ETAP II EGZAMINU- USTNY

 1. Etap ustny prowadzi: mgr Monika Tkaczyk (Skype: Monika Tkaczyk live:.cid.b90c7f605a6b8fb9)

 2. Egzamin odbywa się z wykorzystaniem komunikatora Skype.

 3. Obowiązkowo musi być włączona kamera i mikrofon.

 4. W pomieszczeniu, w którym student zdaje egzamin nie mogą przebywać inne osoby.

 5. Student przed przystąpieniem do egzaminu przedstawia do kamery dokument tożsamości.

 6. Student przed przystąpieniem do egzaminu oraz w jego trakcie – na żądanie prowadzącego – umożliwia podgląd pomieszczenia (przy wykorzystaniu kamery).

 7. Egzaminator ma prawo do rejestracji przebiegu egzaminu.

 8. Przerwa w egzaminie pociąga za sobą jego nieważność i konieczność powtórnego zdawania w terminie poprawkowym.

 9. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy (w szczególności słowników, smartphonów itp.).

 10. Poszczególne osoby kontaktują się na komunikatorze Skype z użytkownikiem Skype: Monika Tkaczyk (live:.cid.b90c7f605a6b8fb9)

PUNKTUALNIE! Według następującego porządku:

Wtorek – 23 czerwca 2020 r.

 1. Bąkowska Angelika 3523 – godz. 1700

 2. Becker Marta 3851 – godz. 1715

 3. Drożdżyński Łukasz 3524 – godz. 1730

 4. Grochowska Kamila 3835 – godz. 1745

 5. Hamerska Weronika 3836 – godz. 1800

 6. Imok Fanjai 3496 – godz. 1815

 7. Katolik Barbara 3637 – godz. 1830

Środa – 24 czerwca 2020 r.

 1. Kendys Katarzyna 3527 – godz. 1700

 2. Knitter Patrycja 3528– godz. 1715

 3. Lepak Paulina 3529– godz. 1730

 4. Leszczynska Agnieszka 3530– godz. 1745

 5. Łopacińska Angelika 3532 – godz. 1800

 6. Mikołajczyk Justyna 3533 – godz. 1815

 7. Paczesna Paula 3811 – godz. 1830

 8. Piesik Małgorzata 3534 – godz. 1845

Czwartek – 25 czerwca 2020 r.

 1. Rybińska Aleksandra 3535 – godz. 1700

 2. Ryduchowska Sandra 3536 – godz. 1715

 3. Rywacka Janina 3537 – godz. 1730

 4. Sawicka Weronika 3539 – godz. 1745

 5. Szymikowska Magdalena 3810 – godz. 1800

 6. Warnke- Bartosz Dorota 3540 – godz. 1815

 7. Zientara Samantha 3636 – godz. 1830

WYNIKI EGZAMINU ZOSTANĄ PODANE PO 05 LIPCA 2020 R.