Terminy zaliczeń, egzaminów poprawkowych.

Data

Wykładowca

Przedmiot

Godzina

10 lutego
(Piątek)

dr Bogumiła Ropińska

Finanse publiczne i prawo finansowe

1600
on-line

10 lutego
(Piątek)

dr Bogumiła Ropińska

Prawo podatkowe

1700
on-line

10 lutego
(Piątek)

dr Bogumiła Ropińska

Finanse i budżet samorządowy

1730
on-line

10 lutego
(Piątek)

dr Bogumiła Ropińska

Publiczne prawo konkurencji

1830
on-line

10 lutego
(Piątek)

dr Bogumiła Ropińska

Makro i mikroekonomia

1900
on-line

11 lutego
(Sobota)

mgr Kamil Tkaczyk

Administracja elektroniczna
(I rok mgr)

1315
on-line skype