Terminy egzaminów poprawkowych

Data

Wykładowca

Forma

Godzina

11 września (Piątek)

dr Wojciech Wachowski

Skype:

Wojciech Wachowski
(live:wwachowski)

1100

11 września
(Piątek)

dr Łukasz Domański

Skype:

Łukasz Domański
(live: cid.d8d6c51595cc51b8)

1800 

11 września (Piątek)

dr Alicja Szulc Boczek

Egzamin z Dydaktyki

https://www.testportal.pl/test.html?t=RR3nPrNmi44T

2000

12 września (Sobota)

mgr Fabiola Wolny

Egzamin z PNJA
w budynku Uczelni.

1100