Terminy zaliczeń, egzaminów poprawkowych.

Data

Wykładowca

Przedmiot

Godzina

28 stycznia
(Sobota)

mgr Kamil Tkaczyk

Zamówienia publiczne
(III rok licencjat)

900

28 stycznia
(Sobota)

mgr Kamil Tkaczyk

Warsztaty adm. – Starostwo powiatowe
(III rok licencjat)

1100

28 stycznia
(Sobota)

mgr Kamil Tkaczyk

Samorząd wojewódzki
(III rok licencjat)

1130

28 stycznia
(Sobota)

mgr Kamil Tkaczyk

Kontrola i audyt
w administracji
(II rok mgr)

1330

28 stycznia
(Sobota)

mgr Kamil Tkaczyk

Samorząd gminny
(II rok licencjat)

1500

28 stycznia
(Sobota)

mgr Kamil Tkaczyk

Warsztaty adm. – urząd gminy
(II rok licencjat)

1500

29 stycznia
(Niedziela)

mgr Kamil Tkaczyk

Agencje rządowe
(II rok mgr)

1315

2 lutego
(Czwartek)

mgr Kamil Tkaczyk

Statystyka i demografia
(I rok licencjat)

1930
on-line skype

4 lutego
(Sobota)

dr Grzegorz Goryński

Historia BW
(1 rok BW lic.)

1000

4 lutego
(Sobota)

dr Grzegorz Goryński

Bezpieczeństwo publiczne
(1 rok Adm. mgr. BP)

1400

5 lutego
(Niedziela)

dr Marek Enerlich

Nauka o państwie i prawie
(
1 rok Adm lic.,
1 rok BW lic.)

900

5 lutego
(Niedziela)

dr Grzegorz Goryński

Organy Porządku publicznego
(2 rok BW lic.)

1000

5 lutego
(Niedziela)

dr Grzegorz Goryński

Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie
(3 rok BW lic)

1200

5 lutego
(Niedziela)

dr Marek Enerlich

Nauka o polityce
(
1 rok Adm mgr)

1200

11 lutego
(Sobota)

mgr Kamil Tkaczyk

Administracja elektroniczna
(I rok mgr)

1315
on-line skype