Terminy zaliczeń, egzaminów poprawkowych.

Data

Wykładowca

Przedmiot

Godzina

12 września
(Poniedziałek)

mgr Kamil Tkaczyk

Online – skype

Dowolny przedmiot

2000

19 września
(Poniedziałek)

24 września
(Sobota)

W siedzibie Uczelni.

Praktyczna nauka języka angielskiego
I i II rok filologii

1000

8 października
(Sobota)

Online

Praktyczna nauka języka angielskiego
III rok filologii