Specjalnie dla Ciebie uruchamiamy od października Filologię Angielską!!

Na podstawie Decyzji  DSW.ZNU. 6022.104.2014.EK.1 MNiSW z 10 czerwca 2014r.
w sprawie nadania Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Administracji PWSH „Pomerania” uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia Angielska, rekrutację na I rok uważamy za otwartą!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką języka angielskiego o profilu biznesowym, przydatnym w pracy zawodowej i codziennych kontaktach z cudzoziemcami. Dzięki podpisanym Porozumieniom, Uczelnia zapewni studentom odbycie praktyk zawodowych w zakładach współpracujących z kontrahentami zagranicznymi.

Studiuj z nami – po angielsku – w „Pomeranii”!!

Podania na studia dostępne w zakładce: Rekrutacja
filo1

filo2