Spotkanie szkoleniowe dla studentów PWSH „Pomerania”

W piątek 27 marca 2015r. w siedzibie PWSH „Pomerania” w Chojnicach miało miejsce spotkanie na temat możliwości pozyskiwania przez naszych studentów środków z Unii Europejskiej. Szkolenie zorganizował Samorząd Studencki, a przeprowadził je Sebastian Matthes ze Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka”.

Spotkanie miało charakter informacyjny i skierowane było do studentów PWSH „Pomerania”, którzy w przyszłości chcieliby starać się o środki na prowadzenie działalności gospodarczej, bądź rozwój nowych miejsc pracy. Szczególnie, że w obecnym budżecie priorytetowo został potraktowany wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność – jak poinformował przedstawiciel stowarzyszenia LGR „Morenka”.

Przypomnijmy, że w okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska planuje zainwestować prawie 960 mld euro. Łączna kwota środków przewidzianych dla Polski w latach 2014-2020 wyniesie 82,5 mld euro. Rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii Europejskiej wspiera 5 głównych funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

           W ramach spotkania z przedstawicielem LGR „Morenka”, studenci dowiedzieli się jakie są główne cele funduszy oraz na jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie. Co istotne, prowadzący zapewnił, że osoby zainteresowane otrzymają szczegółowe informacje i pomoc przy składaniu wniosków, w ramach bezpłatnych porad udzielanych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach (ul. Wysoka 3/16).

(K.M.)

SAM_0211

SAM_0208

SAM_0207