1 września 2014 roku w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania” odbyła się ceremonia inauguracji roku szkolnego. Uroczystość otworzył Dyrektor dr Wiesław Lesner, który  przywitał obecnych, a w szczególności inicjatora oraz organizatora JM prof. dra hab. Janusza Gierszewskiego oraz wygłosił słowo wstępne. Podkreślił  fakt, iż szkoła ta nawiązuje do tradycji szkół kadeckich i koncepcji wychowania patriotyczno – obywatelskiego.  Zwracając się do uczniów zapewnił ich, że znajdują się w miejscu w którym będą zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w późniejszym życiu zawodowym.

Inaugurację uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych:  Naczelnik  Wydziału Prewencji KPP w Chojnicach nadkom. Barbara Ryduchowska, Dowódca Jednostki Wojskowej płk. Tomasz Michalski, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej – kpt. Marcin Wróblweski oraz Dyrektor Aresztu Śledczego mjr Zbigniew Jażdżewski.  Każdy z zaproszonych gości gratulował pomysłu i inicjatywy powstania placówki dającej szansę młodym ludziom przygotowania oraz zapoznania się ze specyfiką pracy reprezentowanej  przez nich instytucji.

W obecności zaproszonych gości, rodziców oraz grona pedagogicznego – przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kosiedowski zabierając głos, przytoczył słowa Franciszka Bacona: Wielka wiedza czyni skromnym, mała wiedza czyni zarozumiałym.

Na koniec Dyrektor dr Wiesław Lesner życzył uczniom i nauczycielom sukcesów i dobrego samopoczucia opartego na zaufaniu, szacunku i przyjaźni gronie koleżanek i kolegów.

Rok szkolny 2014/2015 został rozpoczęty.

DSCF1091

DSCF1087

DSCF1122