TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Termin Kierunek Wykładowca Przedmiot Godzina egzaminu

9 września

Wszystkie kierunki

dr Grzegorz Goryński

Wszystkie przedmioty

11.00 

12 września

Wszystkie kierunki

dr hab. Janusz Gierszewski

Wszystkie przedmioty

10.00

15 września

Wszystkie kierunki

dr Marek Enerlich

Wszystkie przedmioty

EGZAMIN ODWOŁANY

15 września

Wszystkie kierunki

dr Waldemar Żuchowski

Wszystkie przedmioty

16.40

30 września

Wszystkie kierunki

mgr Kamil Tkaczyk

Statystyka i demografia

9.00

30 września

Wszystkie kierunki

mgr Kamil Tkaczyk

Publiczne prawo gospodarcze

10.00