TERMINY EGZAMINÓW

Termin

Wykładowca

Przedmiot / Grupa

Godzina

25.01.2020 r.
(Sobota)
dr Tadeusz Kluz
1100
25.01.2020 r.
(Sobota)
dr Bogumiła Ropińska
1200
01.02.2020 r.
(Sobota)
dr Alicja Szulc-Boczek

wykładowca dostępny
do godz. 1330

Przedmiot: Oligofrenopedagogika
900
01.02.2020 r.
(Sobota)
Przedmiot: Pedagogika specjalna
1000
01.02.2020 r.
(Sobota)
dr Marek Enerlich
II rok
1000
02.02.2020 r.
(Niedziela)
III rok
1100
02.02.2020 r.
(Niedziela)
prof. Tadeusz Maciejewski
Pierwszy termin
1100
07.02.2020 r.
(Piątek)
dr Dorota Bronk
1730
22.02.2020 r.
(Sobota)
prof. Tadeusz Maciejewski
Pierwszy poprawkowy
800