TERMINY OBRON

Termin Kierunek Promotor Sala Godzina

29 września

Administracja,
Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
Pedagogika

dr Magdalena Grochulska
dr Marek Enerlich
dr hab. Janusz Gierszewski
dr Jolanta Spychalska-Kamińska

101

17.00