Katedra Administracji została utworzona 1 września 2010 roku na podstawie zarządzenia Jego Magnificencji Rektora PWSH „Pomerania”. Głównym celem Katedry Administracji jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej z zakresu administracji. Ma ona interdyscyplinarny charakter i skupia różne nauki prawników i politologów. Zainteresowanie naukowe pracowników koncentrują się wokół studiów i analiz dotyczących problemów historii, struktury, pozycji i funkcji administracji publicznej, jej otoczenia politycznego, społecznego i ekonomicznego. Podejmowane są badanie w zakresie formułowania i prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, lokalnego przez instytucje samorządu terytorialnego. Jednocześnie poszczególni pracodawcy podejmują tematykę badawczą jednorodną, która jest zgodna z ich zainteresowaniami badawczymi.

enerlich

 

Kierownik Katedry

dr Enerlich Marek

 

 


Pracownicy Katedry:

dr hab. Kalka Krzyztof, prof. nadz.

dr Goryński Grzegorz
dr Żuchowski Waldemar

Osoby współpracujące z Katedrą:
dr Ropińska Bogumiła
mgr Barton Brygida
mgr Michna Grażyna