Katedra Filologi Angielskiej została powołana 1 października 2014 roku. Kierownikiem katedry został powołany dr Wojciecha Wachowskiego.

Kierownik Katedry

dr Wojciech Wachowski

Pracownicy Katedry:
dr hab. Katarzyna Jerzak
dr hab. Dorota Werbińska
dr Wojciech Wachowski
dr Klaudiusz Bobowski

Osoby współpracujące z Katedrą:
mgr Fabiola Burandt
mgr Wioleta Kujawska
mgr Grażyna Michna