W dniu 29.08.14r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego ds. wdrażania projektu studiów około-medycznych w PWSH „Pomerania” w Chojnicach. Gospodarzami spotkania byli: JM Rektor dr hab. Janusz Gierszewski, prof. PWSH oraz Starosta Chojnicki Stanisław Skaja.

    Głównym celem zespołu zadaniowego jest określenie kierunków studiów około-medycznych wynikających z potrzeb rynku pracy powiatów chojnickiego i człuchowskiego. Obecny na spotkaniu Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach Leszek Bonna poparł pomysł utworzenia kierunków około-medycznych (zwłaszcza kierunku pielęgniarskiego) wskazując takie argumenty jak: coraz starsze społeczeństwo, położenie Chojnic oraz  obecna, ubożejąca z roku na rok kadra pielęgniarek i położnych. Duża część pielęgniarek, pracujących w szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, zbliża się do wieku emerytalnego.  Jest rzeczą pewną, iż za kilka lat będzie zapotrzebowanie na przedstawicieli tego zawodu. Dyrektor Bonna podziękował Staroście Chojnickiemu i Rektorowi PWSH za perspektywiczne myślenie i zgodne z potrzebami lokalnego rynku planowanie.

    Podczas spotkania opracowano harmonogram pracy zespołu zadaniowego oraz powołano dwa podzespoły. Pierwszy z nich, zespół do oceny ankiety, skupi się stworzeniu oraz przeprowadzeniu ankiet wśród szpitali i ośrodków zdrowia, aby jednoznacznie stwierdzić na jakie kierunki studiów około-medycznych jest zapotrzebowanie. Drugi zespół zajmie się opracowaniem programu nauczania na kierunku pielęgniarstwo.

    Na zakończenie spotkania Starosta Chojnicki podziękował Rektorowi za zaproszenie i podkreślił, że jest pełen nadziei na odniesienie sukcesu w postaci utworzenia nowych kierunków kształcenia w PWSH „Pomerania”.

Zespół Zadaniowy stanowią:

Przewodniczący:

dr hab. Janusz Gierszewski – Rektor

Wiceprzewodniczący:

mgr Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki

Członkowie:

mgr Aleksandra Stasińska – Radna Powiatu Chojnickiego

mgr Aleksander Mrówczyński – Radny Powiatu Chojnickiego

dr Elżbieta Gomułka – PWSH „Pomerania” w Chojnicach

dr Wiesław Lesner – PWSH „Pomerania” w Chojnicach

mgr Leszek Bonna – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

dr Ewa Wodzikowska – Z-ca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego ds. pielęgniarstwa i położnictwa w Chojnicach

mgr Marek Lemańczyk – Dyrektor WZSP w Chojnicach

dr Lidia Werachowska – WZSP w Chojnicach

mgr Maria Adamczak – Stojak – WZSP w Chojnicach

mgr Helena Gierszewska – WZSP w Chojnicach

mgr Katarzyna Januszewska – WZSP w Chojnicach

dr inż. Dorota Łoboda – WSG w Bydgoszczy

mgr Izabela Kuberska – WSG w Bydgoszczy

Sekretarz: mgr inż. Agata Kroplewska – Biuro Rektora

SAM_0017

Aktywnymi uczestnikami Zespołu Zadaniowego byli (od lewej) dr Lidia Werachowska, Helena Gierszewska, Dyrektor WZSP w Chojnicach – Marek Lemańczyk oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – Irena Laska.

spotkanie

Kierownikiem Zespołu Zadaniowego, który dokona oceny ankiety, został dr Wiesław Lesner. Członkami zespołu zostały (od prawej): Aleksandra Stasińska (Radna Powiatu Chojnickiego) oraz dr Ewa Wodzikowska (Z-ca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego ds. pielęgniarstwa i położnictwa w Chojnicach).