Początek nowej współpracy?

     W dniu 12 grudnia 2014r. w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach odbyła się konferencja Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowskiego Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”. Powitania zebranych pracowników samorządowych i licznie zgromadzonych członków stowarzyszenia dokonał Rektor PWSH, prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski. W swoim wystąpieniu przedstawił m.in. kierunki rozwoju Uczelni oraz poszerzoną ofertę kształcenia. Zwrócił uwagę na potrzebę istnienia takich inicjatyw, które działają na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności.

      Tematyka konferencji obejmowała trzy panele. Jeden, zawiązany z odnawialnymi źródłami energii, drugi obejmujący założenia funduszy europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim oraz trzeci, poświęcony działalności stowarzyszenia. Dwa pierwsze obszary ściśle wiążą się z poszerzoną ofertą Uczelni związaną z utworzeniem kierunku mechatronika specjalność odnawialne źródła energii, realizowanego ze środków unijnych w ramach porozumienia terytorialnego Człuchów – Chojnice. Pomerania, jest uczestnikiem projektu w obszarze szkolnictwa wyższego.

      Liczymy na to, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się również do nawiązania współpracy w zakresie strategii lokalnych inicjatyw, w myśl motta konferencji „jeden pomysł tysiące inicjatyw”. Czego serdecznie życzymy LGR Morenka w Nowym Roku 2015!

KONFERENCJA MORENKA 2

Prezes LGR Morenka, Grażyna Wera-Malatyńska, ciepło powitała gości i członków stowarzyszenia

Licznie zgromadzeni uczestnicy, zainteresowani przedstawianą problematyką

Licznie zgromadzeni uczestnicy, zainteresowani przedstawianą problematyką