1. Sekcja literacka.
  2. Sekcja gier umysłowych.
  3. Sekcja aktywnego wypoczynku.