Młodzieżowa Szkoła Liderów
Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych

Projekt Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych to projekt, którego celem jest kształtowanie bezpiecznych zachowań u młodzieży w wieku 19-24 lata
w zakresie korzystania z mediów społecznościowych oraz opracowanie innowacyjnych materiałów multimedialnych z młodzieżą w Europie dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
W ramach działań w projekcie młodzież opracowała dostępne poniżej: