Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania”
z siedzibą w Chojnicach

zatrudni

w roku akademickim 2014 – 2015

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

ZALICZANYCH DO MINIMUM KADROWEGO

NA KIERUNKACH :

ADMINISTRACJA – BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PEDAGOGIKA

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wskazać PWSH „Pomeranię” jako podstawowe miejsce pracy.

oraz

PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

NA STANOWISKA W DZIAŁACH :

DZIEKANAT – KSIĘGOWOŚĆ – INFORMATYKA

Kandydaci powinni posiadać wyższe wykształcenie magisterskie. Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie pracy biurowej i szkolnictwa wyższego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów :

CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, wykaz dorobku naukowego lub zawodowego.

Informacje i zgłoszenia :

PWSH „POMERANIA” w Chojnicach

83 – 620 Chojnice, ul. Świętopełka 10   (Biuro Rektora)

tel.:  52-334-28-87, fax : 52-334-28-87,  tel. kom. 662-511-210

 e-mail : rektor@pomeraniachojnice.edu.pl

ZAPRASZAMY   !!!!

1Powyższa informacja nie stanowi oferty ani elementu oficjalnego postępowania rekrutacyjnego, ale wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty ze strony kandydata.