W dniu 18 grudnia 2014r. odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Pracodawców przy Rektorze PWSH „Pomerania” w Chojnicach. Tym razem gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich. Spotkanie otworzył Dyrektor SP nr 3 Karol Kołyszko. Gości powitał także Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski.
W wigilijny nastrój wprowadziły obecnych wzruszające, „chwytające za serce” występy uczniów oddziału zerowego P. Joanny Orlikowskiej, klasy pierwszej P. Ewy Sawickiej oraz chóru pod kierunkiem P. Hanny Kiedrowicz. Następnie Dyrektor Kołyszko przedstawił ofertę edukacyjną szkoły dostosowaną do nowej misji współczesnego pedagoga. Obecnie ogromną rolę kładzie się na szeroko rozumianą opiekę, w tym dożywianie, działania profilaktyczne i rehabilitacyjne, zajęcia indywidualne, dostosowane do potrzeb dziecka oraz zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne realizowane również w dni wolne. Nauczyciel XXI wieku ma obowiązek nie tylko przekazywać w sposób ciekawy i nowoczesny wiedzę ale również ściśle współpracować z podmiotami około-szkolnymi (PPP, PCPR, OPR i in.) i z rodzicami, dla których również prowadzone są szkolenia i warsztaty terapeutyczne. Szkoła współpracuje z PWSH „Pomerania” kształcąc swoich nauczycieli na studiach licencjackich i podyplomowych (Oligofrenopedagogika, Logopedia Szkolna), a także przyjmując studentów na praktyki i do wolontariatu. Część z nich pracuje również w „Pomeranii”w charakterze wykładowców.

        Z kolei głos zabrał Rektor PWSH. Omówił założenia profilu praktycznego dla wszystkich kierunków i poziomów kształcenia, który ma obowiązywać od nowego roku akademickiego 2015/ 2016. Poszczególni członkowie rady odnosili się do efektów i programu kształcenia. Najbardziej aktywnymi uczestnikami dyskusji byli: Starosta Chojnicki Stanisław Skaja w obszarze wszystkich kierunków, Właściciel ZPMB Kazimierz Ginter i Kierownik MOPS Dorota Podemska w zakresie kierunku Administracja, Zastępcy Dyrektora SP nr 3 Zofia Myszka i Grażyna Mathia – w obszarze Pedagogiki, Właściciel FDS Consulting Krzysztof Szczepański – Filologii Angielskiej i Dyrektor Aresztu Śledczego Zbigniew Jażdżewski – Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

       Miłym akcentem było oficjalne powołanie w skład rady P. Szczepańskich i przekazanie wzajemnych życzeń Świąteczno-Noworocznych.

       Na zakończenie goście zwiedzili szkołę i jej otoczenie. Największe zainteresowanie wzbudziła Sala Doświadczania Świata i boisko „Sępik”.

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata

 DSCF1917

DSCF1946