Wydany niedawno drugi po „Jesieniopisaniu” tomik poezji prof. Janusza Gierszewskiego zatytułowany „Wiosnopisanie”, dedykowany jest Pracownikom i Studentom PWSH „Pomerania”. Jak pisze w przedmowie prof. Krzysztof  Kalka, „teksty tego tomiku są głównie zapisem nastrojów i uczuć autora.  Wiosna, jest bramą do wspomnień, oczekiwań i marzeń, ale przede wszystkim do szukania obecności, by pokonać samotność (…). Żal do świata, gorycz przemijania, nieuniknione przejście od wiosny do jesieni życia jest żalem oczyszczającym, zaczynem zgody z samym sobą”.

     Rektor PWSH „Pomerania”, w poetyckich wersach dzieli się refleksją. Przekazuje czytelnikom, że – niezależnie od sytuacji życiowej, „wiosny zawsze należy szukać w sobie, nawet jeśli wokół tańczą już na wietrze pomarańczowe liście jesieni życia…”. Wiosenna przemiana, to krok w nowy etap naszego życia, kariery, doświadczeń. Kazimierz Rink podkreśla, że „Wiosnopisanie” Janusza Gierszewskiego, to „liryka wybrzmiewająca niczym struna harfy, już to odwołująca się do najbardziej intymnej strony emocji i uczuć, już to pragnąca uporządkować i ocalić świat wartości tyleż odwiecznych, co uniwersalnych (…) To dobre, mądre, dociekliwe i operujące specyficznie własnym charakterem pisma wiersze, dobrze przepowiadające przyszłości chojnickiego Poety”.

    Próbki tomiku będzie można usłyszeć w wykonaniu Radka Osińskiego, podczas Graduacji studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Administracji w dniu 28 sierpnia 2015r., o godz. 15.00, w sali 207 budynku uczelni przy ul. Świętopełka 10.

 (D.S.)