Burmistrz Chojnic zapoznał się z planami „Pomeranii” na rok 2015

        Z inicjatywy Burmistrza Chojnic dra inż. Arseniusza Finstera, 15 stycznia 2015r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych środowisk, w tym uczelni wyższych, pracodawców, samorządowców oraz przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, które dyskutowały na temat projekcji wyższego szkolnictwa zawodowego w Chojnicach.

       Zebranych przywitał Burmistrz Chojnic, który podzielił tematykę obrad na następujące obszary: przedstawienie propozycji gminy miejskiej Chojnice (dr Zientkowski), prezentacje zaproszonych gości oraz wypracowanie obszarów współpracy.
       Zaproszenie przyjęli między innymi Rektor PWSH „Pomerania” prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski oraz Prezes Collegium Pomerania dr Janusz Daszkiewicz, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Prezes Daszkiewicz dyskutował o sposobie finansowania programów i zasad ich przyznawania. W kolejnej odsłonie przedstawiciele obecnych środowisk przedstawiali swoje plany i działania. Głos zabrał m. in. Wicestarosta Marek Szczepański. Przedstawił plany dotyczące realizacji projektu porozumienia terytorialnego, którego liderem jest PWSH „Pomerania”, w zakresie studiów innowacyjnych (pielęgniarstwo, mechatronika, odnawialne źródła energii, barometr społeczny, centrum praktyk studenckich). Następnie JM Rektor PWSH zaproponował powołanie kapituły, która przyznawałaby nagrody za osiągnięcia naukowe oraz stypendia dla studentów. Potwierdził również celowość organizowania wspólnych konferencji i badań naukowych.

       Duże zainteresowanie omawianą tematyką świadczy o potrzebie cyklicznego organizowania podobnych spotkań.

IMG_2240

IMG_2229

IMG_2237