W piątek, 08 listopada 2013r. o godz. 16.45 studenci pedagogiki resocjalizacyjnej  uczestniczyli w uroczystym podpisaniu Porozumienia o Współpracy pomiędzy PWSH „Pomerania” reprezentowaną przez Rektora, dra Janusza Gierszewskiego a   Aresztem Śledczym reprezentowanym przez Dyrektora mjra Zbigniewa Jażdżewskiego. Celem porozumienia jest przygotowanie studentów Uczelni do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, doskonalenie metod i środków służących prowadzonym w Areszcie oddziaływaniom penitencjarnym oraz współdziałanie w zakresie ich prowadzenia.

dd1

Porozumienie podpisują (od lewej) Rektor dr J. Gierszewski, Dyrektor Aresztu Śledczego Z. Jażdżewski, Dyrektor Schroniska dla Nieletnich J. Łupaczewski