W dniu 25 października 2012r. o godz. 13.00 w siedzibie Uczelni podpisane zostało  Porozumienie o Współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie  reprezentowaną przez Rektora dra Juliusza Piwowarskiego a Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach reprezentowaną przez Rektora dra Janusza Gierszewskiego. Przedmiotem Porozumienia jest nawiązanie współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i środowiskowej w dziedzinie organizacji i prowadzenia działalności dydaktyczno- wychowawczej oraz naukowo-badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. W wyniku zawartego Porozumienia możliwa będzie również wymiana studentów na okres prowadzenia programów badawczych, realizacji projektu, praktyki lub przygotowania pracy dyplomowej.

apeiron1.JPG

apeiron2.JPG