POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu 03 marca 2011r. w siedzibie Uczelni podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach a Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w sprawie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej mającej na celu realizację w szkole programu dotyczącego bezpieczeństwa państwa i wskazanie ścieżki kształcenia na studiach licencjackich kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane przez PWSH „Pomerania”. Dokument podpisali Dyrektor ZSP nr1 mgr inż. Jan Semrau i Rektor PWSH dr Janusz Gierszewski w obecności Kierownika ABK mgr Doroty Sontowskiej. Głównym celem zawartego Porozumienia jest kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpieczeństwa, uznanie jego wysokiej rangi i znaczenia dla społeczeństwa oraz nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pozytywnych zachowań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

W ramach współpracy Uczelnia m.in. umożliwia uczniom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracownikami dyd ktycznymi „Pomeranii”, korzystanie z programów edukacyjnych i publikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz z ułatwień organizacyjnych i finansowych w procesie rekrutacji na studia. ZSP nr1 zobowiązuje się do promowania organizowanych przez Uczelnię konferencji i warsztatów a także informowania uczniów o ofercie edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa.

(D.S.)