W dniu 14 marca 2014r. w siedzibie Uczelni podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach reprezentowaną przez Rektora dra Janusza Gierszewskiego a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy reprezentowaną przez Prezydenta Krzysztofa Sikorę.

Współpraca miedzy Uczelniami trwa już ponad dwa lata. Obejmuje obszar badań naukowych, realizację bonów na innowacje technologiczne, wymianę studentów i in. Jak podkreślił Prezydent Sikora, podpisał kolejny dokument ponieważ bardzo sobie ceni współpracę z Założycielem Collegium Pomerania, dr. Januszem Daszkiewiczem i Władzami PWSH. Przedsięwzięcie to ma w dużej mierze aspekt społeczny, gdyż poszerza ofertę kształcenia dla mieszkańców Chojnic i okolic, którzy nie będą musieli wyjeżdżać do innych ośrodków akademickich.

Porozumienie dotyczy takich obszarów jak: badania marketingowe rynku edukacyjnego powiatów chojnickiego i człuchowskiego, program drożności na studia II stopnia dla studentów „Pomeranii”, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania jakością kształcenia, promocja i współrealizacja studiów podyplomowych, tworzenie oferty nowych form edukacji ustawicznej, realizacja projektów naukowych finansowanych z zewnętrznych źródeł i in. Finalnym przedsięwzięciem ma być utworzenie międzyuczelnianego wydziału nauk stosowanych, który realizować będzie kształcenie na kierunkach technicznych i około- medycznych.

umowa 3

umowa 1