Filmy od wykładowców:

Administracja elektroniczna
mgr Kamil Tkaczyk

FILMIK

Statystyka
i demografia
mgr Kamil Tkaczyk

FILMIK

Samorząd gminny
a wybory prezydenckie
mgr Kamil Tkaczyk

FILMIK

Administracja samorzadowa
w dobie pandemii
dr Bogumiła Ropińska

FILMIK

The Victorians
dr Klaudiusz Bobowski

FILMIK

Etyk radzi
dr hab. Krzysztof Kalka

FILMIK

Psycholog radzi
dr Tadeusz Kluz

FILMIK