Zapraszamy do skorzystania z oferty Studiów Podyplomowych:
Akademia Mentora i Tutora→
 Akademia Trenerów→
 Asystent Osoby Niepełnosprawnej z Językiem Niemieckim→
 Geografia i Ochrona Środowiska→
 Psychopedagogika i Pomoc Rodzinie→
 Technologie Mobilne w Systemach Sterowania→

Wymagane dokumenty:
* formularz zgłoszeniowy → (załącznik formularz zgłoszeniowy)
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego

Nie jest wymagane wpisowe. Obowiązują ceny z cennika oraz programy zniżkowe WSG.
Dokumenty można składać w Dziekanacie PWSH, pokój nr 118.

Kontakt:
mgr inż. Agata Kroplewska
mail: chojnice@byd.pl