HARMONOGRAM
Termin Wykładowca Godzina
23 czerwca (środa) dr Marek Enerlich od 18.00
(Skype)
Prawo rodzinne i opiekuńcze
26 czerwca (Sobota) prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski od 18.00 do 19.00
(platforma e-learning moodle)
Czas 50 min od rozpoczęcia egzaminu.
28 czerwca (poniedziałek) dr Marek Enerlich od 18.00
(Skype)
Konstytucyjny system organów państwowych
28 czerwca (poniedziałek) mgr Kamil Tkaczyk od 19.30 do 20.00
(Skype)
Administracja elektroniczna
29 czerwca (wtorek) mgr Kamil Tkaczyk od 19.00 do 20.00
(Skype)
Samorząd gminny
30 czerwca (środa) dr Marek Enerlich od 19.00
(Skype)
Logika
1 lipca (czwartek) mgr Kamil Tkaczyk od 19.00 do 20.00
(Skype)
Statystyka i demografia