TERMINY EGZAMINÓW
Termin Kierunek Wykładowca Godzina
16 czerwca
(sobota)

Pedagogika dr Alicja Szulc-Boczek 9.00
Filologia angielska
(PNJA)
mgr Fabiola Burandt 12.00
Administracja,
Bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Waldemar Żuchowski 10.00
Pedagogika dr Jolanta Spychalska-Kamińska 10.30 do 11.00
Administracja,
Bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Grzegorz Goryński 10.30
17 czerwca
(niedziela)

Administracja,
dr hab. Piotr Semków 9.30
11.00
22 czerwca
(piątek)
Administracja,
Bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Bogumiła Ropińska 16.00
23 czerwca
(sobota)
Wszystkie grupy
(Legislacja administracyjna) 
mgr Mariusz Nica 9.00
23 czerwca
(sobota)

Wszystkie grupy dr Tadeusz Kluz 10.00
28 czerwca
(czwartek)
Wszystkie grupy
(Zasady ustroju politycznego państwa)
mgr Mariusz Nica 17.00
28 czerwca
(czwartek)
Wszystkie grupy dr Marek Enerlich 17.00
30 czerwca
(sobota)

Administracja I rok
Statystyka
i demografia
mgr Kamil Tkaczyk
9.30
Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok
Postępowanie administracyjne
Administracja II rok
Postępowanie administracyjne
10.00
Administracja II rok
Administracja elektroniczna
10.30
Administracja III rok 11.00