Tytuł: the Victorians
Dla: 2,3 rok Filologia Angielska
Prezentacja dotyczy okresu wiktoriańskiego. Jest on omówiony częściowo. Waszym zadaniem jest dopisanie brakujących informacji o odkryciach na podstawie załączonych zdjeć, które stanowią wskazówki co do treści.
Notatkę proszę przesłać na adres: klaudiusz.bobowski@gmail.com