Prawdziwym zaszczytem dla społeczności akademickiej była wizyta JE Księdza Biskupa dra Ryszarda Kasyny, który w dniu 2 czerwca 2015r. spotkał się ze społecznością akademicką. Na spotkanie z sympatycznym, skromnym duchownym przybyli: Rektor PWSH prof. nzw. dr. hab. Janusz Gierszewski, nauczyciele akademiccy, studenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania”.

      W pierwszej części doszło do spotkania z przedstawicielami różnych ośrodków akademickich działających w PWSH „Pomerania”. Po krótkiej rozmowie, Duszpasterz Diecezji Peplińskiej udał się na spotkanie z licznie przybyłymi gośćmi. W imieniu zebranych, Księdza Biskupa powitała przedstawicielka Samorządu Studenckiego, Agnieszka Nowak. Dalszą część spotkania poprowadził redaktor Radosław Osiński, student PWSH. Ksiądz Biskup odpowiadał na pytania studentów i wykładowców. Studentka Pedagogiki II stopnia, Anna Kaliszan, poruszyła kwestię nieudzielania chrztu dzieciom ze związków partnerskich, nauczyciel akademicki, dr Karina Luśtoń spytała o historię herbu biskupiego i wychowawczą rolę widniejących na nim słów: Prawda i  miłość, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku  prosiła o wyjaśnienie możliwości rozwiązania małżeństwa kościelnego i wymaganych  w tym celu formalności, padło nawet pytanie o  przydatność komputera w codziennej posłudze biskupiej. Jego Ekscelencja udzielał wyczerpujących, mądrych i przemyślanych odpowiedzi.

    Po wyczerpaniu pytań, Rektor PWSH „Pomerania” podziękował serdecznie Księdzu Biskupowi za poświęcony czas, a studenci i przedstawiciele UTW wręczyli JE pamiątkowe upominki. W odpowiedzi, Ksiądz Biskup pobłogosławił zebranych, podarował im własnoręcznie podpisane obrazki i zaprosił do wspólnej modlitwy o udaną sesję egzaminacyjną. Następnie słuchacze UTW odśpiewali piękną, kaszubską pieśń religijną. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie Jego Ekscelencji z uczestnikami.

DSC_0216

DSC_0235