Wydział Nauk Stosowanych i Filologia Angielska – to nowości w ofercie edukacyjnej PWSH „Pomerania” w Chojnicach

 

W piątek, 3 października po raz jedenasty zainaugurowano nowy rok akademicki w PWSH „Pomerania” w Chojnicach. W uroczystości oprócz studentów, uczniów LO, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Władz Uczelni udział wzięli także zaproszeni goście z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Grzegorzem Karpińskim na czele.
Inauguracja, związana z 10-leciem powołania Uczelni była wyjątkowa, nie tylko dla 353 studentów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15, ale również dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego AZS „Pomerania”, którzy po raz pierwszy złożyli uroczyste ślubowanie.

     Obecnych przywitał JM Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski. Osobliwe przesłanie skierował do studentów pierwszego roku, mówiąc między innymi: „Dziś zwracam się ze szczególnym apelem zwłaszcza do studentów pierwszego roku. Okres studiów to bardzo trudny, a zarazem piękny okres w życiu. Trudny, bo tu ważą się Wasze dalsze losy,
w tym już nieodwołalnie prawdziwie dorosłym życiu. Od tego, co tu osiągniecie, zależy, kim będziecie w przyszłości i jak będą się z Wami liczyć w pracy zawodowej. Pamiętajcie o tym”.

     Uroczystość uświetnili swoim udziałem również m.in.:

dr inż. Arseniusz Finster – Burmistrz Chojnic,                                                                   
Marek Szczepański – Etatowy  Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Chojnicach,              
Jan Zieliński – zastępca Burmistrza Miasta Chojnice,                                                        
Bożena Stępień – przedstawiciel Rady Powiatu,
Stefania Majewska -Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Mirosław Orłowski – Prokurator Rejonowy w Chojnicach,
insp. Krzysztof Bodziński – Komendant Powiatowy Policji w Tucholi,
dr Jacek Gospodarczyk – przedstawiciel Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

 

     Podczas Immatrykulacji, do ślubowania przystąpili studenci studiów licencjackich i podyplomowych PWSH ,„Pomerania” oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nowych studentów powitała przedstawicielka Samorządu Studenckiego P. Marzena Szyca. Garść wspomnień z okresu studiów w „Pomeranii” przytoczyła absolwentka Administracji,  P. Katarzyna Faryna. Wykład Inauguracyjny pt. „Prywatyzacja bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia”. wygłosił prof. dr hab. Andrzej Misiuk. Inaugurację uświetnił występ Chóru i Solistów Zespołu Szkół w Chojnicach, pod batutą P. Grażyny Szumskiej.  

      Z okazji 10-lecia PWSH „Pomerania” JM Rektor przyznał dyplomy „Róża Pomeranii” najbardziej zasłużonym w tworzenie wizerunku i rozwój Uczelni.

Nagrodzeni zostali:

Platynową Różą „Pomeranii”

 dr Janusz Daszkiewicz i dr Dorota Bronk

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski,
dr hab. Tomasz Biernat, prof. PWSH,
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. PWSH,
dr Marek Enerlich.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

mgr Mariusz Brunka                                                                                                                       
mgr Joanna Domagała                                                                                                                    
mgr inż. Ewa Baranowska,
P. Edyta i Henryk Chrapkiewicz.

Przyjaciele „Pomeranii”:  

mgr Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki,                                                                                         
dr inż. Arseniusz Finster – Burmistrz Chojnic,                                                                          
mgr Jan Zieliński – Zastępca Burmistrza Chojnic,                                                                   
ppłk. Tomasz Michalski – Dowódca JW 3775,                                                                           
P. Wojciech Adamowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach,                         
mgr Jadwiga Pestka – Zastępca Dyrektora PUP,                                                                             
mgr Jan Bruski – Dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży,
inż. Kazimierz Ginter – Właściciel Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych,                  
P. Andrzej Skiba – Właściciel Zakładów Mięsnych w Chojnicach.

Dziękujemy!

DSCF1461Senat PWSH „Pomerania” w uroczystym orszaku

DSCF1644Za stołem senackim stoją (od lewej):  dr Dorota Bronk, Prorektor, prof. dr hab. Juliusz Jundziłł,
Rektor, prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski, Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński,
prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Karwacki

Bez tytułuWiceminister Grzegorz Karpiński  „promuje”  Album 10 – lecia „Pomeranii”

DSCF1538Młodzież LO AZS podczas Ślubowania, które przyjmuje Wiceminister Karpiński . Słowa Roty Ślubowania czyta
ppłk w st. spocz. Grzegorz Pawłowski

DSCF1563JM Rektor PWSH  Immatrykuluje Studentów I roku

DSCF1569Dr Dorota Bronk wręcza indeks słuchaczce Studiów Podyplomowych

DSCF1647Prof. dr hab. Andrzej Misiuk podczas Wykładu Inauguracyjnego

DSCF1672Wystawa ze zbiorów Piotra Fiałkowskiego na temat: Historia Policji, która towarzyszyła
Inauguracji Roku Akademickiego