Tabela opłat za całe studia
dla studentów
z naboru w roku akademickim 2023/2024
Wpisowe

Maj 2023 Czerwiec 2023 Lipiec 2023 Sierpień 2023 Wrzesień 2023 Październik 2023
0 zł 0 zł 50 zł 100 zł 200 zł 200 zł

Czesne

STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie I, II, III, IV, V rok:
kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika specjalna

Lp. Wpłata
w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Rok akademicki
1. 4.400 zł 4.600 zł 4.800 zł 5.000 zł 2023/2024
2. 4.600 zł 4.800 zł 5.000 zł 5.200 zł 2024/2025
3. 4.800 zł 5.000 zł 5.200 zł 5.400 zł 2025/2026
4. 5.000 zł 5.200 zł 5.400 zł 5.600 zł 2026/2027
5. 5.200 zł 5.400 zł 5.600 zł 5.800 zł 2027/2028
razem za studia  24.000 zł 25.000 zł 26.000 zł 27.000 zł  
raty (5 rat) (10 rat) (20 rat) (40 rat)  

STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie I, II rok:
kierunek Administracja

Lp. Wpłata
w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Rok akademicki
1. 4.400 zł 4.600 zł 4.800 zł 5.000 zł 2023/2024
2. 4.600 zł 4.800 zł 5.000 zł 5.200 zł 2024/2025
razem za studia  9.000 zł 9.400 zł 9.800 zł 10.200 zł  
raty (2 rat) (4 rat) (8 rat) (16 rat)  

STUDIA LICENCJACKIE
Studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie I, II, III rok:
kierunek Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Filologia Angielska

Lp. Wpłata
w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Rok akademicki
1. 4.000 zł 4.200 zł 4.400 zł 4.600 zł 2023/2024
2. 4.200 zł 4.400 zł 4.600 zł 4.800 zł 2024/2025
3. 4.400 zł 4.600 zł 4.800 zł 5.000 zł 2025/2026
razem za studia  12.600 zł 13.200 zł 13.800 zł 14.400 zł  
raty (3 rat) (6 rat) (12 rat) (24 rat)  

STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)

Lp. Wpłata
w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Rok akademicki
1. 3.200 zł 3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł 2023/2024
razem za studia  3.200 zł 3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł  
raty (1 rata) (2 rat) (4 rat) (8 rat)  

Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)

Lp. Wpłata
w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Rok akademicki
1. 3.200 zł 3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł 2023/2024
2. 1.700 zł 1.800 zł 1.900 zł 2.000 zł 2024/2025
razem za studia  4.900 zł 5.200 zł 5.500 zł 5.800 zł  
raty (2 rat) (3 rat) (6 rat) (12 rat)  

Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)

Lp. Wpłata
w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Rok akademicki
1. 3.200 zł 3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł 2023/2024
2. 3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł 4.000 zł 2024/2025
razem za studia  6.600 zł 7.000 zł 7.400 zł 7.800 zł  
raty (2 rat) (4 rat) (8 rat) (16 rat)  

Alior Bank O/Chojnice :  Rachunek bankowy :  PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr :  28 2490 0005 0000 4530 9434 3524

Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.