Wysokość czesnego obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
Wpisowe

Maj 2022 Czerwiec 2022 Lipiec 2022 Sierpień 2022 Wrzesień 2022 Październik 2022
0 zł 0 zł 50 zł 100 zł 200 zł 200 zł

STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)

kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika specjalna:

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 4.000 zł 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 30.09.2022
2. 575 zł 31.10.2022
3. 1.100 zł 575 zł 30.11.2022
4. 575 zł 31.12.2022
5. 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 28.02.2023
6. 575 zł 31.03.2023
7. 1.100 zł 575 zł 30.04.2023
8. 575 zł 31.05.2023
  4.000 zł 4.200 zł 4.400 zł 4.600 zł  

STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)

kierunek Administracja i Pedagogika:

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 4.000 zł 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 30.09.2022
2. 575 zł 31.10.2022
3. 1.100 zł 575 zł 30.11.2022
4. 575 zł 31.12.2022
5. 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 28.02.2023
6. 575 zł 31.03.2023
7. 1.100 zł 575 zł 30.04.2023
8. 575 zł 31.05.2023
  4.000 zł 4.200 zł 4.400 zł 4.600 zł  

STUDIA LICENCJACKIE

kierunek Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Filologia angielska

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3.800 zł 2.000 zł 1.050 zł 550 zł 30.09.2022
2.       550 zł 31.10.2022
3.     1.050 zł 550 zł 30.11.2022
4.       550 zł 31.12.2022
5.   2.000 zł 1.050 zł 550 zł 28.02.2023
6.       550 zł 31.03.2023
7.     1.050 zł 550 zł 30.04.2023
8.       550 zł 31.05.2023
  3.800 zł 4.000 zł 4.200 zł 4.400 zł  

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(4 raty)
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Termin płatności
1. 2.800 zł 1.500 zł 800 zł 425 zł 30.09.2022
2.       425 zł 31.10.2022
3.     800 zł 425 zł 30.11.2022
4.       425 zł 31.12.2022
5.   1.500 zł 800 zł 425 zł 28.02.2023
6.       425 zł 31.03.2023
7.     800 zł 425 zł 30.04.2023
8.       425 zł 31.05.2023
  2.800 zł 3.000 zł 3.200 zł 3.400 zł  

Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(6 rat)
Wpłata
w ratach
(12 rat)
Termin płatności
1. 4.200 zł 1.500 zł 800 zł 425 zł 30.09.2022
2.       425 zł 31.10.2022
3.     800 zł 425 zł 30.11.2022
4.       425 zł 31.12.2022
5.   1.500 zł 800 zł 425 zł 28.02.2023
6.       425 zł 31.03.2023
7.     800 zł 425 zł 30.04.2023
8.       425 zł 31.05.2023
9.   1.500 zł 800 zł 425 zł 30.09.2023
10.       425 zł 31.10.2023
11.     800 zł 425 zł 30.11.2023
12.       425 zł 31.12.2023
  4.200 zł 4.500 zł 4.800 zł 4.800 zł  

SStudia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Wpłata
w ratach
(16 rat)
Termin płatności
1. 5.600 zł 1.500 zł 800 zł 400 zł 30.09.2022
2.       400 zł 31.10.2022
3.     800 zł 400 zł 30.11.2022
4.       400 zł 31.12.2022
5.   1.500 zł 800 zł 400 zł 28.02.2023
6.       400 zł 31.03.2023
7.     800 zł 400 zł 30.04.2023
8.       400 zł 31.05.2023
9.   1.500 zł 800 zł 400 zł 30.09.2023
10.       400 zł 31.10.2023
11.     800 zł 400 zł 30.11.2023
12.       400 zł 31.12.2023
13.   1.500 zł 800 zł 400 zł 28.02.2024
14.       400 zł 31.03.2024
15.     800 zł 400 zł 30.04.2024
16.       400 zł 31.05.2024
  5.600 zł 6.000 zł 6.400 zł 6.400 zł  

Alior Bank O/Chojnice :  Rachunek bankowy :  PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr :  28 2490 0005 0000 4530 9434 3524

Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.