Tabela opłat za I rok studiów dla studentów
z naboru w roku akademickim 2023/2024
Wpisowe

Maj 2023 Czerwiec 2023 Lipiec 2023 Sierpień 2023 Wrzesień 2023 Październik 2023
0 zł 0 zł 50 zł 100 zł 200 zł 200 zł

Czesne

STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie:
kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika specjalna

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 4.400 zł 2.300 zł 1.200 zł 625 zł 30.09.2023
2. 625 zł 31.10.2023
3. 1.200 zł 625 zł 30.11.2023
4. 625 zł 31.12.2023
5. 2.300 zł 1.200 zł 625 zł 28.02.2024
6. 625 zł 31.03.2024
7. 1.200 zł 625 zł 30.04.2024
8. 625 zł 31.05.2024
  4.400 zł 4.600 zł 4.800 zł 5.000 zł  

STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie:
kierunek Administracja

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 4.400 zł 2.300 zł 1.200 zł 625 zł 30.09.2023
2. 625 zł 31.10.2023
3. 1.200 zł 625 zł 30.11.2023
4. 625 zł 31.12.2023
5. 2.300 zł 1.200 zł 625 zł 28.02.2024
6. 625 zł 31.03.2024
7. 1.200 zł 625 zł 30.04.2024
8. 625 zł 31.05.2024
  4.400 zł 4.600 zł 4.800 zł 5.000 zł  

STUDIA LICENCJACKIE
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie:
kierunek Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Filologia Angielska

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 4.000 zł 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 30.09.2023
2.       575 zł 31.10.2023
3.     1.100 zł 575 zł 30.11.2023
4.       575 zł 31.12.2023
5.   2.100 zł 1.100 zł 575 zł 28.02.2024
6.       575 zł 31.03.2024
7.     1.100 zł 575 zł 30.04.2024
8.       575 zł 31.05.2024
  4.000 zł 4.200 zł 4.400 zł 4.600 zł  

STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)

Lp. Wpłata w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata za semestr
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 raty w roku)
Termin płatności
1. 3.200 zł 1.700 zł 900 zł 475 zł 30.09.2023
2.       475 zł 31.10.2023
3.     900 zł 475 zł 30.11.2023
4.       475 zł 31.12.2023
5.   1.700 zł 900 zł 475 zł 28.02.2024
6.       475 zł 31.03.2024
7.     900 zł 475 zł 30.04.2024
8.       475 zł 31.05.2024
  3.200 zł 3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł  

Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)

Lp. Wpłata w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata za semestr
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 raty w roku)
Termin płatności
1. 3.200 zł 1.700 zł 900 zł 475 zł 30.09.2023
2.       475 zł 31.10.2023
3.     900 zł 475 zł 30.11.2023
4.       475 zł 31.12.2023
5.   1.700 zł 900 zł 475 zł 28.02.2024
6.       475 zł 31.03.2024
7.     900 zł 475 zł 30.04.2024
8.       475 zł 31.05.2024
  3.200 zł 3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł  

Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)

Lp. Wpłata w ratach
(1 rata w roku)
Wpłata za semestr
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 raty w roku)
Termin płatności
1. 3.200 zł 1.700 zł 900 zł 475 zł 30.09.2023
2.       475 zł 31.10.2023
3.     900 zł 475 zł 30.11.2023
4.       475 zł 31.12.2023
5.   1.700 zł 900 zł 475 zł 28.02.2024
6.       475 zł 31.03.2024
7.     900 zł 475 zł 30.04.2024
8.       475 zł 31.05.2024
  3.200 zł 3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł  

Alior Bank O/Chojnice :  Rachunek bankowy :  PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr :  28 2490 0005 0000 4530 9434 3524

Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.