Wysokość czesnego za rok akademicki 2017/2018
Opłaty za naukę w PWSH „Pomerania” w Chojnicach obejmują wpisowe i czesne wg tabeli :

Wpisowe
     za studia
 Maj i czerwiec 2017     Lipiec 2017     Sierpień 2017     Wrzesień 2017
1. Magisterskie                0 zł           50 zł           100 zł            200 zł
2. Licencjackie                0 zł           50 zł           100 zł            200 zł
3. Podyplomowe                0 zł           50 zł           100 zł            200 zł

STUDIA LICENCJACKIE

Studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie: I i II rok wszystkie kierunki

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3 400 zł 1 800 zł 950 zł 500 zł 30.09.2017
2.       500 zł 31.10.2017
3.     950 zł 500 zł 30.11.2017
4.       500 zł 31.12.2017
5.   1 800 zł 950 zł 500 zł 28.02.2018
6.       500 zł 31.03.2018
7.     950 zł 500 zł 30.04.2018
8.       500 zł 31.05.2018
  3 400 zł 3 600 zł 3 800 zł 4 000 zł  

Studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie: III rok wszystkie kierunki

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3 600 zł 1 850 zł 950 zł 500 zł 30.09.2017
2.       500 zł 31.10.2017
3.     950 zł 500 zł 30.11.2017
4.       500 zł 31.12.2017
5.   1 850 zł 950 zł 500 zł 28.02.2018
6.       500 zł 31.03.2018
7.     950 zł 500 zł 30.04.2018
8.       500 zł 31.05.2018
  3 600 zł 3 700 zł 3 800 zł 4 000 zł  

STUDIA MAGISTERSKIE

I i II rok kierunek Pedagogika:

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3 600 zł 1 900 zł 1 000 zł 525 zł 30.09.2017
2. 525 zł 31.10.2017
3. 1 000 zł 525 zł 30.11.2017
4. 525 zł 31.12.2017
5. 1 900 zł 1 000 zł 525 zł 28.02.2018
6. 525 zł 31.03.2018
7. 1 000 zł 525 zł 30.04.2018
8. 525 zł 31.05.2018
  3 600 zł 3 800 zł 4 000 zł 4 200 zł  

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe trzysemestralne

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(6 rat)
Wpłata
w ratach
(12 rat)
Termin płatności
1. 3 600 zł 1 300 zł 700 zł 375 zł 30.09.2017
2.       375 zł 31.10.2017
3.     700 zł 375 zł 30.11.2017
4.       375 zł 31.12.2017
5.   1 300 zł 700 zł 375 zł 28.02.2018
6.       375 zł 31.03.2018
7.     700 zł 375 zł 30.04.2018
8.       375 zł 31.05.2018
9.   1 300 zł 700 zł 375 zł 30.09.2018
10.       375 zł 31.10.2018
11.     700 zł 375 zł 30.11.2018
12.       375 zł 31.12.2018
  3 600 zł 3 900 zł 4 200 zł 4 500 zł  

Studia podyplomowe dwusemestralne

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(4 raty)
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Termin płatności
1. 2 400 zł 1 300 zł 700 zł 375 zł 30.09.2017
2.       375 zł 31.10.2017
3.     700 zł 375 zł 30.11.2017
4.       375 zł 31.12.2017
5.   1 300 zł 700 zł 375 zł 28.02.2018
6.       375 zł 31.03.2018
7.     700 zł 375 zł 30.04.2018
8.       375 zł 31.05.2018
  2 400 zł 2 600 zł 2 800 zł 3 000 zł  


Alior Bank O/Chojnice :  Rachunek bankowy :  PWSH „Pomerania” Chojnice

Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Studia podyplomowe pierwsza wpłata czesnego do 30 września.

Nr :  75 1060 0076 0000 3200 0094 3456