Wysokość czesnego za rok akademicki 2021/2022
Wpisowe

Maj 2021 Czerwiec 2021 Lipiec 2021 Sierpień 2021 Wrzesień 2021 Październik 2021
0 zł 0 zł 50 zł 100 zł 200 zł 200 zł

STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)

I, II i III rok kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna + pedagogika specjalna:

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3.600 zł 1.900 zł 1.000 zł 525 zł 30.09.2021
2. 525 zł 31.10.2021
3. 1.000 zł 525 zł 30.11.2021
4. 525 zł 31.12.2021
5. 1.900 zł 1.000 zł 525 zł 28.02.2022
6. 525 zł 31.03.2022
7. 1.000 zł 525 zł 30.04.2022
8. 525 zł 31.05.2022
  3.600 zł 3.800 zł 4.000 zł 4.200 zł  

STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)

I i II rok kierunek Administracja i Pedagogika:

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3.600 zł 1.900 zł 1.000 zł 525 zł 30.09.2021
2. 525 zł 31.10.2021
3. 1.000 zł 525 zł 30.11.2021
4. 525 zł 31.12.2021
5. 1.900 zł 1.000 zł 525 zł 28.02.2022
6. 525 zł 31.03.2022
7. 1.000 zł 525 zł 30.04.2022
8. 525 zł 31.05.2022
  3.600 zł 3.800 zł 4.000 zł 4.200 zł  

STUDIA LICENCJACKIE

Studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie: I, II i III rok, wszystkie kierunki

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3.400 zł 1.800 zł 950 zł 500 zł 30.09.2021
2.       500 zł 31.10.2021
3.     950 zł 500 zł 30.11.2021
4.       500 zł 31.12.2021
5.   1.800 zł 950 zł 500 zł 28.02.2022
6.       500 zł 31.03.2022
7.     950 zł 500 zł 30.04.2022
8.       500 zł 31.05.2022
  3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł 4.000 zł  

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(4 raty)
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Termin płatności
1. 2.600 zł 1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2021
2.       400 zł 31.10.2021
3.     750 zł 400 zł 30.11.2021
4.       400 zł 31.12.2021
5.   1.400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2022
6.       400 zł 31.03.2022
7.     750 zł 400 zł 30.04.2022
8.       400 zł 31.05.2022
  2.600 zł 2.800 zł 3.000 zł 3.200 zł  

Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(6 rat)
Wpłata
w ratach
(12 rat)
Termin płatności
1. 3.900 zł 1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2021
2.       400 zł 31.10.2021
3.     750 zł 400 zł 30.11.2021
4.       400 zł 31.12.2021
5.   1.400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2022
6.       400 zł 31.03.2022
7.     750 zł 400 zł 30.04.2022
8.       400 zł 31.05.2022
9.   1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2022
10.       400 zł 31.10.2022
11.     750 zł 400 zł 30.11.2022
12.       400 zł 31.12.2022
  3.900 zł 4.200 zł 4.500 zł 4.800 zł  

Studia podyplomowe 3 – semestralne (INTEGRACJA SENSORYCZNA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(6 rat)
Wpłata
w ratach
(12 rat)
Termin płatności
1. 4.500 zł 1.600 zł 850 zł 450 zł 30.09.2021
2.       450 zł 31.10.2021
3.     850 zł 450 zł 30.11.2021
4.       450 zł 31.12.2021
5.   1.600 zł 850 zł 450 zł 28.02.2022
6.       450 zł 31.03.2022
7.     850 zł 450 zł 30.04.2022
8.       450 zł 31.05.2022
9.   1.600 zł 850 zł 450 zł 30.09.2022
10.       450 zł 31.10.2022
11.     850 zł 450 zł 30.11.2022
12.       450 zł 31.12.2022
  4.500 zł 4.800 zł 5.100 zł 5.400 zł  

Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Wpłata
w ratach
(16 rat)
Termin płatności
1. 5.200 zł 1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2021
2.       400 zł 31.10.2021
3.     750 zł 400 zł 30.11.2021
4.       400 zł 31.12.2021
5.   1.400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2022
6.       400 zł 31.03.2022
7.     750 zł 400 zł 30.04.2022
8.       400 zł 31.05.2022
9.   1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2022
10.       400 zł 31.10.2022
11.     750 zł 400 zł 30.11.2022
12.       400 zł 31.12.2022
13.   1.400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2023
14.       400 zł 31.03.2023
15.     750 zł 400 zł 30.04.2023
16.       400 zł 31.05.2023
  5.200 zł 5.600 zł 6.000 zł 6.400 zł  

Alior Bank O/Chojnice :  Rachunek bankowy :  PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr :  28 2490 0005 0000 4530 9434 3524

Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.