Szanowni Wykładowcy i drodzy Studenci,

Uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym będą się odbywały naprzemiennie – stacjonarnie (w uczelni) oraz zdalnie – on line – aż do odwołania. Terminy zjazdów i plany zajęć w kolejne weekendy na stronie Uczelni. Wykładowców prosimy o podanie do dziekanatu nazwy komunikatora, z którego będą korzystali. Preferowany jest komunikator Skype (ewentualnie Messenger, Whatsapp i Zoom).

Moduł I – godz. 9.00 – 11.30

Moduł II – godz. 11.45 – 14.15

Moduł III – godz. 14.30 – 17.00

W tym celu :

Wykładowcy:

  1. W dniach zjazdu proszę się punktualnie zalogować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne on-line – zgodnie z planem zjazdu (proszę pamiętać o sprawdzaniu obecności).

Studenci:

  1. Proszę na komunikatorze Skype założyć własne indywidualne konto pod nazwą: PWSH + imię i nazwisko. W razie pytań proszę dzwonić pod numer: 531 976 473 lub 795 554 881.
  2. W dniach zjazdu proszę się punktualnie zalogować i łączyć się z kolejnymi wykładowcami – zgodnie z planem zjazdu.

Po zakończeniu zajęć, proszę się wylogować.

Prosimy nie ingerować w ustawienia konta na komunikatorach.

Pozdrawiam wszystkich życząc zdrowia Wam i Waszym Rodzinom.

Pozdrawiam
Rektor PWSH „Pomerania”
dr Magdalena Grochulska

 

Prowadzący zajęcia

Komunikatory

dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray

Teams:
dokładne informacje (link) przesłany na e-maile grupowe

dr hab. Dorota Werbińska

Skype:

dorotawerbińskaslupsk

dr hab. Krzysztof Kalka

Skype:

Krzysztof Kalka

dr hab. Piotr Semków

Skype:

Piotr Semków

dr. Ewa Bińkuńska

Skype:

https://join.skype.com/jwSVLRGiPy2b

dr Klaudiusz Bobowski

Skype:

klaudiusz.bobowski.

dr Iwona Bołtuć

Skype:

Iwona Bołtuć

dr Dorota Bronk

Skype:

Dorota Bronk

dr Łukasz Domański

Skype:

Łukasz Domański
(live: cid.d8d6c51595cc51b8)

dr Grażyna Durka

Skype:

Grażyna Durka

dr Marek Enerlich

Skype:

Marek Enerlich

dr Grzegorz Goryński

Skype:

Grzegorz Goryński

dr Magdalena Grochulska

Skype:

Magda Grochulska

dr Łukasz Kaczmarek

Skype:

Łukasz Kaczmarek
wener5p@op.pl

dr Elena Karpuszenko

Skype:

Elena Karpuszenko

dr Małgorzata Karwowska

Skype: 

Małgorzata Karwowska
(live:.cid.83a94788849d40e)

dr Alicja Komorowska-Zielony

Zoom:

Alicja Komorowska – Zielony

 
Meeting ID: 928 2074 9172
Passcode: tbm1eb

dr Elżbieta Kościńska

Skype:

Elżbieta Kościńska
live:.cid.901facc8122ef66f

dr Tomasz Kowalczyk

Skype:

pwshtomaszkowalczyk@wp.pl

dr Agnieszka Muchacka-Cymerman

Skype:

Agnieszka Muchacka-Cymerman (live:d88cdb477c6dbf82)

dr Wiesław Nynca

Skype:

PWSH Pomerania Wiesław Nynca

dr Bogumiła Ropińska

Skype:

Bogumiła Ropińska
(Ropińska@op.pl)

dr Jolanta Spychalska-Kamińska

Skype:

PWSH Pomerania Jolanta Spychalska-Kamińska

dr Alicja Szulc – Boczek

Skype:

Alicja Szulc-Boczek
(aliszon@interia.pl)

dr Krzysztof Świetlik

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFhZDFlNzMtZTdl
ZS00NjBkLTgxMjUtODE5ZDY
0YzFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a
%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid
%22%3a%221edd6ac6-e095-462e-a3b3-e504c1927c00%22%7d

dr Wojciech Wachowski

Skype:

Wojciech Wachowski
(live:wwachowski)

dr Marcin Welenc

Skype:

(live:.cid.d6a73439f91e4597) 

dr Piotr Zalewski

Skype:

Piotr Zalewski
(live:.cid.28dc7d33fc46ca3f)

dr Wojciech Zieliński

Skype:

Wojciech Edmund Zieliński
(live:wojziel)

dr Elżbieta Zyzik

Skype:

Elzbieta Zyzik

dr Waldemar Żuchowski

Skype:

PWSH Pomerania Waldemar Żuchowski

mgr Krzysztof Bodziński

Skype:

Krzysztof Bodziński
(bodzinski@wp.pl)

mgr Anna Chojecka-Makles

Skype:
Ania Makles

Messenger:
Ania Makles

mgr Aneta Daszkiewicz

Skype:

PWSH Pomerania Aneta Daszkiewicz

mgr Emilia Dębska

Skype:

PWSH Pomerania Emilia Dębska

mgr Izabela Dickmann

Skype:

PWSH Izabela Dickmann

mgr Elżbieta Draws

Skype:

 Elżbieta Draws Pomerania

mgr Agata Drążkowska

Skype:

PWSH Pomerania Agata Drążkowska

mgr Sylwia Frenkiel

Skype:

sylwia sylwia

mgr Jolanta Garbaczewska

Skype:

Jolanta Garbaczewska
(live:.cid.34899b98c6b713a)

mgr Joanna Gibczyńska

Skype:
Joanna Gibczyńska
(live:.cid.5ac22f723e639987)

mgr Mateusz Hommel

Messenger :

PWSH Pomerania Mateusz Hommel

mgr Joanna Jakusz

Whatsapp:

Joanna Jakusz

mgr inż. Roman Kartasiński

Skype:

PWSH Pomerania Roman Kartasiński

mgr Waldemar Kierzkowski

Skype:

PWSH Pomerania Waldemar Kierzkowski
lub
E-mail:
kierzwaldi@hotmail.com

mgr Wioleta Kujawska

Skype:

PWSH Pomerania Wioleta Kujawska

mgr Maria Lewandowska-Lewińska

Skype:

PWSH Maria Lewińska
live:.cid.46b363d1b2b00af2

mgr Maria Łącka

Skype:

https://join.skype.com/invite/cuX5d4HDFIRa

mgr Grażyna Michna

Skype:

PWSH Pomerania Michna

mgr Hanna Nosińska

Skype:

https://join.skype.com/invite/G5v3IGQTBdBr

mgr Paweł Oleksiak

Zoom:

Paweł Oleksiak

mgr Marek Pawęda

Skype:

PWSH Pomerania Marek Pawęda

mgr Katarzyna Pawłowska

Messenger:

PWSH Pomerania Katarzyna Pawłowska

mgr Dawid Piwowarczyk

Skype:
Dawid P.

e-mail:
dawidp@wp.pl

mgr Grzegorz Reszka

Discord:

Grzegorz Reszka
https://discord.gg/hqjfYDXd

mgr Weronika Sadowska

Skype:

PWSH Pomerania Weronika Sadowska

mgr Ewa Sawicka

Skype:

Ewa Sawicka
(ewaws1@wp.pl)

mgr Andrzej Schulz

Skype:

PWSH Pomerania Andrzej Schulz

mgr Iwona Słomińska

Skype:

live:.cid.97c005d4d9d43a39

mgr Magdalena Stalke

Skype:

Magdalena Stalke

mgr Iwona Stolc

Messenger:

PWSH Pomerania Iwona Stolc

mgr Agnieszka Szrubarczyk

Skype:

Agnieszka Szrubarczyk
(live:.cid.2c3b1243a11c9e75)

mgr Alina Szukała

Skype:

link sobota 12.12.2020: https://join.skype.com/nm2NLVcN1Msl

link niedziela 13.12.2020:  https://join.skype.com/d95hBr6hHdDB

mgr Kamil Tkaczyk

Skype:

Kamil Tkaczyk

mgr Monika Tkaczyk

Skype:

Monika Tkaczyk
(live:.cid.5ac22f723e639987)

mgr Ewa Trawicka

Skype:

Ewa Trawicka
(live:.cid.921e9bffb676e3b2)

mgr Waldemar Wikriusz

Skype:

PWSH Pomerania Waldemar Wikariusz

mgr Bożena Wrona

Skype:

Bożena Wrona
lucja_252@onet.pl
live:.cid.135166bfcd83f735

mgr Fabiola Wolny

Discord:

https://discord.gg/mvpJX8d

mgr Przemysław Woźniak

Skype:

Przemysław Woźniak PWSH

mgr Jan Zamkowski

Skype:

PWSH Pomerania Jan Zamkowski