Zamiejscowe Studia Podyplomowe (Kielce-3)

ZSP są prowadzone przez PWSH „Pomerania” z siedzibą w Chojnicach w ramach projektu systemowego pod nazwą „Edukacja receptą na lepsze jutro” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w następujących specjalnościach:

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa – grupa A i B
  2. Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne – grupa A i B
  3. Mediacje – alternatywne metody rozwiązywania sporów – grupa A
  4. Asystent rodzinny – grupa A
  5. Ekonomia społeczna – grupa A

Zamiejscowe Studia Podyplomowe (Kielce-3) finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Odbywają się w siedzibie Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) w Kielcach.Nauka trwa dwa semestry i kończy się egzaminem dyplomowym w teminie do 30 listopada 2014.

Obecnie prowadzone kierunku studiów podyplomowych :

efslogo_kapital_ludzkiurl