Informacje ogólne:

Siedziba ZSPG:

Szkoła Podstawowa nr 40
ul. Rozewska 33
81-055 Gdynia
Szkołą Podstawowa nr 40 (gimnazjum)
ul. Gospodarska 1
81-068 Gdynia

KONTO DO WPŁAT CZESNEGO
DLA STUDENTÓW Z GDYNI:

Bank Spółdzielczy w Czersku Filia/ Chojnice:
PWSH „Pomerania” Chojnice
nr: 17 8147 0002 0011 3524 2000 0010

Terminy zjazdów:
Semestr 2017/2018 zimowy >>

 

Informacje o studiach:

1.ZAMIEJSCOWE STUDIA PODYPLOMOWE : PEDAGOGIKA

Dane kontaktowe:

* PWSH  Pomerania – Chojnice: mgr Małgorzata Kęsik tel.  52 396 44 44, kom. 515 149 054 
*
Zamiejscowe Studia Podyplomowe – Gdynia : Elżbieta Kamińska kom. 511 018 830, 511 018 820, 511 018 800

Praktyki zawodowe:

* PWSH  Pomerania – Chojnice : dr Dorota Bronk  tel.  52 396 44 44, kom. 505 967 440
* Zamiejscowe Studia Podyplomowe – Gdynia : Elżbieta Kamińska kom. 511 018 830, 511 018 820, 511 018 800

Rekrutacja:

Plany zajęć:

2.PUNKT REKRUTACYJNO – KONSULTACYJNY : FILOLOGIA

Dane kontaktowe:

* PWSH  Pomerania – Chojnice : mgr inż. Ewa Baranowska tel. 52 396 44 44, kom. 662 334 508
* Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny – Gdynia : Jasika Sobczak kom. 511 018 830, 511 018 820, 511 018 800

Praktyki zawodowe:

* PWSH  Pomerania – Chojnice: dr Dorota Bronk  tel.  52 396 44 44, kom. 505 967 440
* Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny – Gdynia : Elżbieta Kamińska kom. 511 018 830, 511 018 820, 511 018 800

Rekrutacja:

Plany zajęć:

3.PUNKT REKRUTACYJNO-KONSULTACYJNY: PEDAGOGIKA

Dane kontaktowe:

* PWSH  Pomerania – Chojnice : mgr Żaneta Brieger  tel.  52 396 44 44, kom. 662 334 508 
*
Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny – Gdynia : Jasika Sobczak kom. 511 018 830, 511 018 820, 511 018 800

Praktyki zawodowe:

* PWSH  Pomerania – Chojnice : dr Dorota Bronk  tel.  52 396 44 44, kom. 505 967 440
* Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny – Gdynia : Elżbieta Kamińska kom. 511 018 830, 511 018 820, 511 018 800

Rekrutacja:

Plany zajęć: