NOWA OFERTA SZKOLEŃ !!

PWSH „Pomerania” w Chojnicach zaprasza w roku akademickim 2015-2016
na I edycję nowych szkoleń specjalistycznych pod nazwą :

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI
POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawa prawna :

 1. Zgoda Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DPS.VI.51211.9.2015.MJ z dnia 2 lipca 2015 r.
 2. Wpis pod nr 26 do wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń ze specjalizacji.

Szczegółowe informacje poniżej :

 1. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 2012 r.
 2. Wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę MPiPS – na dzień 04 sierpnia 2015 r.

Zasady rekrutacji na I edycję :

 1. Rekrutacja trwa od 15 lipca 2015 r. do 30 lipca 2015 r. – do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Wymagane dokumenty :
  a) podanie o przyjęcie na specjalizację (do pobrania).
  b) kserokopia dowodu osobistego ( 2 strony).
  c) świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów : oryginał, odpis.
  d) dowód wpłaty czesnego : 2.200 zł – na rachunek uczelni :

Bank BPH S.A. O/Chojnice – PWSH „Pomerania” Chojnice Nr 75106000760000320000943456

Szczegółowe informacje poniżej

 1. Podanie o przyjęcie na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 2. Plan szkolenia specjalizacyjnego – SzZOPS-2015.
 3. Opis szkolenia specjalizacyjnego – SzZOPS-2015.
 4. Dyplom uzyskania specjalizacji – SzZOPS-2015-wzór.

Informacje i zgłoszenia :
PWSH „POMERANIA” w Chojnicach

83 – 620 Chojnice, ul. Świętopełka 10   (siedziba PK )
tel.:  52 396 44 44, fax : 52 396  44 44,  tel. kom. 606 814 708
 e-mail : dziekanat@pomeraniachojnice.edu.pl,   www. pomeraniachojnice.edu. pl 

lub : 

PWSH „Pomerania” ZSP Starachowice
27-200 Starachowice ul. Wigury 18

tel. kom. 531-976-473 p. Iwona Adamczyk
e-mail : biurocro@gazeta.pl,   www. pomeraniachojnice.edu. pl