Program konferencji organizowanej

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach

w dniu 19 kwietnia 2023 r.

Harmonijne przedszkolaki . Jak przygotować  dziecko  do nauki czytania i pisania .

 

13.30-14.30                dr Anna Walencik-Topiłko, Logorytmika w przygotowaniu do nauki czytania i pisania.

14.30-15.00                przerwa kawowa

15.00-16.30                Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka, Od słuchania do czytania. Jak harmonijnie przygotować i skutecznie uczyć.

Miejsce:  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chojnicach , ul. Piłsudskiego 30

                 sala konferencyjna –  parter

Udział uczestników  bezpłatny .

 Rejestracja uczestników do dnia 17 kwietnia 2023

 adres e-mail : m.boruta@ppp-chojnice.pl

Prelegenci:

dr Anna Walencik-Topiłko
Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, polonista, logopeda, metodyk diagnozy
i terapii logopedycznej, wieloletni dydaktyk akademicki oraz praktykujący logopeda,
autorka licznych publikacji naukowych, pomocy dydaktycznych i utworów dla dzieci
(z zamiłowania i praktyki również lektorka). Specjalista w zakresie neurologopedii,
logorytmiki i emisji głosu. Promotor setek prac dyplomowych, recenzent, redaktor
i opiekun merytoryczny w wielu wydawnictwach specjalistycznych. Prowadzi gabinet
logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci
(zróżnicowane zaburzenia komunikacji językowej, w tym zaburzenia czytania i pisania).

Małgorzata Barańska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, nauczyciel-terapeuta w szkole
i w poradni psychologiczno-pedagogicznej, autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu
Metody Dobrego Startu, „Wielkiej podróży sześciolatka”, opracowań przeznaczonych
do pracy terapeutycznej z najmłodszymi uczniami i licznych publikacji pomocnych
w prowadzeniu zajęć z przedszkolakami.

Ewa Jakacka
Pedagog specjalny, nauczyciel-terapeuta, wieloletni dyrektor poradni psychologiczno-
pedagogicznej, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, współautorka wielu
publikacji z zakresu Metody Dobrego Startu, opracowań przeznaczonych do pracy
z przedszkolakami, w tym „Wielkiej podróży sześciolatka”, oraz publikacji do zajęć
terapeutycznych z najmłodszymi uczniami.

 Zapraszam w imieniu Organizatora PPP Chojnice.

Bogna Klunder  dyrektor i Magdalena Boruta – neurologopeda  PPP Chojnice