Zapraszamy na spotkanie z byłymi żołnierzami
i funkcjonariuszami sił specjalnych RP (m.in. GROM).

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2018r. (sobota)
w godzinach 900 – 1200.

Temat spotkania: 

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz aktom terroru z użyciem materiałów wybuchowych.

Zagadnienia:

  1. Terroryzm.
  2. Materiały wybuchowe i broń palna wykorzystana w zamachach terrorystycznych.
  3. Przykłady urządzeń wybuchowych i skutki wybuchu.