Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie. Absolwenci studiów Zarządzanie Kryzysowe mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w: Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli; Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (różnych szczebli); Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym; strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów zawodowych (I stopnia), magisterskich (II stopnia) lub jednolitych magisterskich.

dokumenty

  • podanie na studia
  • odpis dyplomu,
  • ksero dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia,
  • dowód wpłaty wpisowego

data rozpoczęcia

1 października br.

miejsce składania dokumentów

PWSH ”Pomerania” w Chojnicach

89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 (pok. 100)

e-mail: kwestura@pomeraniachojnice.edu.pl tel.: 662 334 508